Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger
bilde av et kvinnedagstog

Kvinnedagen 8.mars – gratulerer!

Dagen setter fokus på å framheve kvinner sin rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble dagen proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.

Framfylkingens fødselsdag 20.november

Framfylkingen ble stifta 20.11.1934 og har i alle år kjempet for en bedre hverdag for alle barn. Vi lager gode og aktiviteter for barn, ungdom og familier der aktivitetene binder generasjonene sammen. Framfylkingen var en pådriver for å få oppretta et barneombud i Norge og arbeidet lenge med å opprette en barnekonvensjonen.

Behovet for Framfylkingen har aldri vært større!

Vår styreleder, Are Tomasgard, har skrevet en flott artikkel på side 37 i siste utgaven av LO-aktuelt. Are sier selv at en styrking av Framfylkingen, også er en styrking av det faktiske integreringsarbeidet