Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Framfylkingen inviterer alle medlemmer til «påskekurs»

I forbindelse med årets påskeferie vil Framfylkingen sentralt arrangere et femdagers kurs for sine medlemmer. Kurset finner sted på arbeiderbevegelsens Folkehøgskole i Ringsaker i perioden 19. til 23. mars. Kurset er tilpasset slik at det vil ha noe både for ungdommer i målgruppa til Rett Fram, familier med barn og aktive ledere

viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt 25. september!

I forbindelse med bærekraftsmålene er Norge forpliktet til å utarbeide en nasjonal handlingsplan for gjennomføring her i landet. De vil innebære at norsk politikk må legges om på flere områder, mener forskere.

Foto av et verdenskartet som henger på veggen i flyktningsenteret i Oslo

Velkommen til Framfylkingens barnekonferanse – 16.10-18.10.2015 på Sørmarka

Tema for årets barnekonferanse er inkludering. I en tid der vi opplever en av vår tids aller største humanitære kriser, ønsker Framfylkingen å diskutere inkludering. Millioner av mennesker er på flukt, hvordan kan vi skape et mer inkluderende samfunn? Det blir praktiske oppgaver, leker og gode innledninger av flinke folk som vet mye om dette temaet

Vi krever at regjeringen reverser kuttene i uføres barnetillegg!

På Framfylkingens landsmøte ble det fremmet forslag fra Trondheim Framlag om et vi skal jobbe for å få reversert kuttene i uføres barnetillegg. Regjeringens kutt rammer kun de som har hatt lav inntekt før de ble ufør.
Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne. Det er ekstra ille når politiske vedtak rammer barn. Barnetillegget i uføretrygden er for mange familier et viktig økonomisk tilskudd som bidrar til at barna får muligheten til å kunne delta på aktiviteter på lik linje med alle andre.
Å kutte i inntekten til de mest sårbare barnefamiliene er
i strid med FNs Barnekonvensjons artikler 3. og 27.