Om oss

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Vi engasjerer oss både nasjonalt og internasjonalt. I Norge skaper vi fritidsaktiviteter for barn og unge, og familier over hele landet. Vi har omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre.

Vi regner oss som en «barnepolitisk organisasjon» nettopp fordi vi engasjerer oss i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er også en friluftsorganisasjon som ser det viktig å lære barn å bli glad i naturen og å ta vare på den.

Vi er LOs barne- og familieorganisasjon, og vi har med oss de grunnleggende verdiene; frihet, likhet, solidaritet. Vi kaller oss en barnepolitisk organisasjon, fordi saker som kampen mot barnearbeid, barn og unges innflytelse, integrering og natur og miljø er politikk. Men vi er ikke partipolitiske; vår politikk utformes av medlemmene innenfor organisasjons- demokratiet.

Gi barn og unge en stemme!
Barn vet best selv hvordan det er å være barn. Vi gir barna mulighet til å være med å ha innflytelse over sin hverdag. Et av målet til Framfylkingen er å gi barn og unge trening i medbestemmelse og demokrati. Alle medlemmer i Framfylkingen har samme rettigheter, uansett alder. Landsmøtene våre gjenspeiler dette.

Framfylkingens satsingsområder er:

  • medbestemmelse
  • menneskeverd og toleranse
  • kampen mot barnearbeid
  • friluftsliv og miljø
  • ansvar og lederutvikling
  • kurs
  • opplevelse
  • samarbeid og medlemsutvikling

Aktivitetene er forskjellige, alt etter hva lagene og medlemmene bestemmer. Men noen fellesnevnere kan nevnes; turer, friluftsliv, teater og kultur, sang, og forming.

Hos oss står menneskeverd og demokrati i høysetet. Vi vil at barn og unge skal bli hørt. FN-konvensjonen om barnets rettigheter er ett av våre viktigste arbeidsdokumenter.

Delegater i alle aldre er et vanlig syn på Framfylkingens landsmøter! Foto: Danny Seterdal, Grønli framlag