Bridges

Bridgesprosjektet er et samarbeidsprosjekt med to av våre søsterorganisasjoner i IMF-SEI, Independent Youth Union fra Palestina og Woodcraft Folk fra Storbritannia. Målet for prosjektet er at Framfylkingens medlemmer skal lære mer om konflikten mellom Israel og Palestina, og å utvikle et tett vennskap og samarbeid mellom de tre involverte organisasjonene. Dette skal vi gjøre gjennom gruppeutvekslinger, kontakt via internett og andre former for samarbeid. Prosjektet består av tre deler:

  • Seminarrekke om konflikten og hvordan den påvirker barn og unges situasjon i Palestina
  • Lage en kort dokumentarfilm om hvordan det er å vokse opp i Palestina
  • Studietur til Palestina

Seminarrekken er ment som en utdanningspakke for de som vil være med i prosjektet. Her vil du lære om konflikten og hvordan du kan engasjere deg for å bidra til å bedre hverdagen for palestinske barn og unge. For å være med på de andre delene av prosjektet, må man også være med på seminarrekken.

Dokumentarfilmen er laget i samarbeid med de to andre organisasjonene. Vi har også fått med oss Norges Kreative Fagskole. Dokumentarfilmen hadde forpremiere på Co-Campen til Woodcraft Folk i 2011, og premiere i Oslo i oktober 2011. Filmen skal siden brukes i undervisningsopplegget til prosjektet. Framfylkingen har fått støtte av LNU sine Kulturmidler til å lage filmen.

For mer informasjon om Bridgesprosjektet og Palestina:

  • Woodcraft Folk sine nettsider om Bridges
  • Studietur til Palestina
  • LO sitt arbeid i Midtøsten
  • Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Palestina
  • Flyktninghjelpen sitt arbeid i Palestina
  • Landside Palestina
  • Konflikten i Palestina