Administrasjonen


I administrasjonen har alle sine arbeidsområder og oppgaver. Dere vil møte på oss på nasjonale samlinger, seminarer og på kursene som Framfylkingen arrangerer. Vi i administrasjonen har ulike ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av disse.


Generalsekretær
Tonje Tovik
tonje(a)framfylkingen.no
+47 900 25 767

Tonje Tovik er daglig leder for administrasjonen. Generalsekretæren er bindeleddet mellom framlagene og de tillitsvalgte i sentralstyret, utvalg og komiteer.

Hun kan kontaktes om alt som har med Framfylkingen å gjøre, hvis du er i tvil om hvem du skal snakke med. Kontakt henne om alt fra informasjon om aktivitetene, verving og oppstart av framlag, landsmøteforberedelser, prosjektidéer, økonomi, Frifondsøknader og om organisasjonsstrukturer, så har hun svarene selv, eller setter deg i kontakt med rett person.

Tonje er også medlem av og sekretær for Organisasjonsutvalget.


Informasjonskonsulent – 50%
Birgitte Kalvik  
birgitte(a)framfylkingen.no
+ 47 901 86 080

Birgitte kan kontaktes for innlevering av stoff til medlemsbladet UMM, Framfylkingens hjemmeside og sosiale media. Hun svarer på spørsmål om innhold og publisering, kan skrive artikler for og om lokallagene. Birgitte kan også kontaktes om spørsmål om vårt medlemsregister Hypersys, for eksempel om registreringer eller oppdateringer av allerede registrerte opplysninger.

Birgitte er sekretær for Framfylkingens barnepolitiske utvalg og kan sette deg i kontakt med dem.


Kontormedarbeider
Saeed Altahami
saeed(a)framfylkingen.no

Saeed er vår arkivar, og han holder orden på Framfylkingens dokumenter og vårt historiske arkiv. Han kan kontaktes hvis du trenger hjelp til å hente noe fra arkivet vårt, som for eksempel bilder, maler og dokumentasjon. Saeed er også primærkontakt for vår internasjonale paraplyorganisasjon IFM-SEI.

Saeed har ansvar for oppfølging av internasjonalt utvalg og deres samarbeid med andre organisasjoner.


Kontakt oss gjerne også på vår felles e-post fram@framfylkingen.no


I permisjon:

Organisasjonsrådgiver
Shakeel Rehman