viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt 25. september!

I forbindelse med bærekraftsmålene er Norge forpliktet til å utarbeide en nasjonal handlingsplan for gjennomføring her i landet. De vil innebære at norsk politikk må legges om på flere områder, mener forskere.

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene inne 2030.

Den 25. september ble de nye bærekraftsmålene lansert i Oslo. Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med 17 mål og 169 delmål skal bærekraftsmålene fungere som en felles global retning for prioritert innsats de neste 15 årene.

– Vi trenger en mer radikal politikk enn det vi har i dag, særlig når det gjelder å redusere forbruk og klimautslipp, mener forsker Svein Erik Stave ved forskningsstiftelsen Fafo, som sammen med kollega Arne Backer Grønningsæter har sett nærmere på hva FNs nye bærekraftsmål vil bety for Norge.

– Dette er en unik mulighet, som vil kreve politisk vilje og politisk handling, hvis bærekraftsmålene skal kunne gi de resultatene vi forventer, sier Trygve Ølfarnes, nestleder av UNDPs nordiske representasjonskontor. Bærekraftsmålene bygger videre på tusenårsmålene, som har gitt gode resultater, men er mer ambisiøse og favner bredere. Bærekraftsmålene skal gi verden en vekst som tar hensyn til sosiale forhold, økonomi og klima og miljø for fremtidige generasjoner.

– Langsiktig arbeid er derfor helt avgjørende for å nå disse målene. Da må vi starte med barna. Barn er bærekraft. De bærer i seg kraften til å forandre fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF.

FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert Norge. Det betyr at bærekraftsmålene får betydning for norsk politikk.
– Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. l, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

Les mer om FNs Bærekraftsmål på FN Sambandets nettsider, hos UNDP og hos FAFO.

Det står også interessante artikler om det hos NRK Supernytt, NORAD, Bistandsaktuelt og RORG.