Framfylkingens 21. ordinære landsmøte!

Mot slutten av juni var det igjen klart for vårt landsmøte, det 21 ordinære i rekken. Det var mange engasjerte delegater som stilte opp for lagene sine denne helga, og mange deltok i debatten. Men vi skulle ønske at alle framlag sendte delegater til landsmøtene, dette er tross alt organisasjonens høyeste organ. På våre landsmøter […]

Mot slutten av juni var det igjen klart for vårt landsmøte, det 21 ordinære i rekken. Det var mange engasjerte delegater som stilte opp for lagene sine denne helga, og mange deltok i debatten. Men vi skulle ønske at alle framlag sendte delegater til landsmøtene, dette er tross alt organisasjonens høyeste organ.

På våre landsmøter velges de som skal lede organisasjonen mellom landsmøtene. Det er her vedtektene bestemmes, og det er her medlemmer gjennom innsendte forslag, og forslag underveis, kan være med og forme Framfylkingen slik de synes den burde være. Vi har et medlemsdemokrati, og det er flertallet som bestemmer. En kan godt si det slik at det er på landsmøtene alle viktige beslutninger tas, det er her framtida vår meisles ut!


I 2022 hadde vi Barnas Landsmøte, og der fra kom det flere gode forslag til vårt landsmøte. Barnas demokratiske verksted leverte, og de har dermed vært med å sette sitt preg på Framfylkingens virke de neste to årene.

Bildet fra Barnas Landsmøte i mai 2022, hvor en engasjert gjeng ungdommer sa hva de mente om bærekraft, fattigdom og framtida, og de sendte inn gode forslag til Landsmøtet i år.


Ungdomsutvalget var også oppe på talerstolen med en klar appell til alle oss som var til stede om å huske at det var barn og unge til stede, og at vi måtte oppføre oss på en barnevennlig måte, og være gode rollemodeller. Ungdommene våre er flotte, og de er ikke redd for å si ifra, det er bra – det er de som er framtida vår.

«Det er vi unge som er framtida, for det er vi som skal arve jorda og passe på den videre!»

Framfylkingens Ungdomsutvalg

Viktige vedtak ble fattet og temperaturen var til tider høy, noe som tyder på et stort engasjement i noen av sakene. Det var noen som trådte ut av styret og verv etter mange gode år på jobb for organisasjonen vår, og noen nye som kom til. Det er alltid spennende og givende å ta fatt på gamle og nye oppgaver med et nyvalgt og motivert sentralstyre.

Redaksjonskomitéen for vedtekter legger fram sine innstillinger til vedtektsendringer for landsmøtet. Fra venstre: Camilla, Ali, Hillevi, Hege og Olav. På dirigentbordet ser vi Shakeel og Åsta.

Nå som protokollen er godkjent av møtevitnene er den også publisert på vår nettside. Hvis du vil se hva vi gjorde av vedtak på landsmøtet så kan du finne den under «Framfylkingen» og «Styringsdokumenter». Der finner du også alle tidligere protokoller, også fra våre sentralstyremøter.

Protokollen fra vårt 21. ordinære Landsmøte kan du lese via denne lenken.

Framfylkingens Landsmøte var som vanlig samlet på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker, i de vakre omgivelsene oppe i lia med flott utsikt utover Mjøsa. Nå som vi vet at folkehøyskolen stenger og legges ned for godt, er det vemodig å tenke på at dette var vårt siste landsmøte i deres lokaler, her har vi alltid følt oss velkomne og hatt det bra i alle år, så tusen takk for oss.

Det var et strålende sommervær gjennom hele landsmøtehelga og vi avsluttet landsmøtet som vi pleier, med Broderringen ute på gårdsplassen, en flott måte å slutte av før man går hver til sitt.

I det skjønneste sommerværet tok alle som hadde brukt helga si på landsmøtet med oss tak i hverandres hender for en stor og flott broderring!
Foto: Saeed Altahami

Delegater og observatører på vårt 21. landsmøte sier
tusen takk for denne gangen og på gjensyn om to år!

Landsmøtet 2023