Fra en fotballkamp under EAC i Moshi, Tanzania 2015

6.april – den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon og er grunnlaget for idrettens utviklingssamarbeid.Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, bidrar til god helse, og kan brukes som del av skoleundervisning

Sport og FNs bærekraftsmål
Idretten kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-kontoret for sport for utvikling har laget en oversikt over hvordan sport og idrett kan bidra til hvert enkelt av de 17 bærekraftsmålene. Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, sport bidrar til god helse, kan brukes som del av skoleundervisning, og sport er inkluderende.

Se hele oversikten over hvordan sport og idrett bidrar til å nå FNs bærekraftsmål