Framfylkingens fødselsdag 20.november

Framfylkingen ble stifta 20.11.1934 og har i alle år kjempet for en bedre hverdag for alle barn. Vi lager gode og aktiviteter for barn, ungdom og familier der aktivitetene binder generasjonene sammen. Framfylkingen var en pådriver for å få oppretta et barneombud i Norge og arbeidet lenge med å opprette en barnekonvensjonen.

Framfylkingen ble startet i 1934 etter et vedtak på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1933. I stiftelsesbrevet av 1933 står det bl.a.: «Formålet med framfylkingen er å skape en almen socialistisk friluftsorganisasjon med sideordnede oppgaver, som faller sammen med de unges interesser. Nevenyttig gjerning og socialistisk kulturarbeid skal gå hånd i hånd, dertil vil den delta i det socialistiske fredsarbeide».

Bakgrunnen for stiftelsen av organisasjonen var to ting: For det første at de voksne i arbeiderbevegelsen ikke ville at barna skulle være med i borgerlige organisasjoner som speiderbevegelsen, for de mente dette ville påvirke barnas holdninger. For det andre ville de skape en organisasjon hvor barna kunne få et fritidstilbud med friluftsliv som en viktig ingrediens.

Samfunnet har endret seg siden mellomkrigstiden og de harde klassekonfliktene, og det har Framfylkingen også. I dag er vi ikke tilknyttet noe parti, i 1977 ble Framfylkingen LOs barne – og familieorganisasjon. Det vil si at vi er en organisasjon for hele arbeiderbevegelsen.

Vi var naturlig nok stolte da FN 20.11.1989, på vår egen bursdag,innførte en egen universell barnekonvensjon

Hipp, hipp, hurra for Framfylkingen og FNs Barnekonvensjon!!

Les mer om både den internasjonale barnedagen og FNs Barnekonvensjon på FN-sambandets nettside, og les også den barnevennlige versjonen av konvensjonen som ligger på Barneombudets nettside.