Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Hva er Aids og Hiv?

Alle virus er ekle små skapninger som bruker cellene våre som fabrikker til å lage kopier av seg selv. Men hva er det egentlig som gjør hiv-viruset som er så spesielt? Og hvorfor klarer vi ikke å lage medisiner som tar knekken på det?

bilde av et kvinnedagstog

Kvinnedagen 8.mars – gratulerer!

Dagen setter fokus på å framheve kvinner sin rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble dagen proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.

Framfylkingens fødselsdag 20.november

Framfylkingen ble stifta 20.11.1934 og har i alle år kjempet for en bedre hverdag for alle barn. Vi lager gode og aktiviteter for barn, ungdom og familier der aktivitetene binder generasjonene sammen. Framfylkingen var en pådriver for å få oppretta et barneombud i Norge og arbeidet lenge med å opprette en barnekonvensjonen.