Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

Vi ønsker alle våre medlemmer og venner en god og fredfylt jul

Denne høsten har vært full av viktig organisasjonsarbeid, først og fremst ved vårt 20. landsmøte i slutten av november. I tiden etter har vårt nye sentralstyre konstituert seg og innledet arbeidet for den nye landsmøteperioden. Det er mange oppgaver å jobbe med og vi har mye å se fram til.

Juleforberedelsene har startet, flere lag har hatt juleverksted i helga

Det er god tradisjon for mange av framlagene våre å holde juleverksted for sine medlemmer. Torsdag kveld hadde laga i Bergen sitt årlige verksted, og i helga holdt Kurland framlag, sammen med Auli og Gansdalen, sitt juleverksted for medlemmene sine. Det er mange glade barn og voksne som kommer i skikkelig julestemning på verkstedene, og det produseres mye flott i godt selskap. på Lørenskog dukket nissen opp en snartur også, han hadde sikkert hørt at det ble servert grøt der.

Framfylkingens 20. Landsmøte, 19.-21. november 2021

Det er en stor glede for meg å si endelig, velkommen hjerteligst til det tjuende landsmøtet i Framfylkingen! Med disse ordene åpnet vår styreleder, Kristin Sæther, Framfylkingens landsmøte i helgen. Frammere fra mange lag, og i alle aldre, hadde samlet seg for vårt viktigste møte, der alle de store beslutningene for veien videre skal tas. Det var en motivert og klar gjeng som samlet seg på Gulsrud leirsted fredag 19. november, klare for å delta i debatten og ta viktige valg. (forsidefoto er tatt av Bjørn Jarle Røberg-Larsen)

26. september er FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Framfylkingen er stadig bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning, og da særlig barn, for. I Framfylkingen har vi alltid hatt et glødende engasjement mot våpen generelt og atomvåpen spesielt. Derfor er vi stolt av at vi er en av de aktive medlemsorganisasjonene i ICAN. I år ble det valgt en ny regjering og vi har benyttet anledningen til å gjøre et framstøt mot de tre partiene som reiser til Hurdal for regjeringssonderinger denne uka. I forkant av den internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen på lørdag møtte flere av organisasjonene i ICAN opp utenfor Hurdalssjøen hotell for å markere sitt støtte til et atomvåpenfritt samfunn. Vi har valgt å sende sekretariatet og de politiske rådgiverne til partilederne i Ap, Sp og SV en appell hvor vi fremmer vårt syn i saken, les hele appellen i nyhetssaken.

Ta barna på alvor – gi dem klagerett nå!

Dessverre er det mer aktuelt enn noen gang å stå opp for barns rettigheter, så de ikke blir straffet for voksnes feilgrep. I Framfylkingen setter vi alltid barnas beste først, og nå roper vi igjen ut at regjering må signere den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen! Vi orker ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter definerer noen barn som mindre verdt enn andre. I Framfylkingen forstår vi ikke hvorfor de mest sårbare gruppene i samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. Vi krever at regjeringa signerer og ratifiserer barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll nå!