Trondheim Framlag i 1.mai toget Broderringen på Youngstorget av Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism – 2017 Landsmøtet 2019 1. mai i Oslo – 2015 Vikinger

26. september er FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Framfylkingen er stadig bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning, og da særlig barn, for. I Framfylkingen har vi alltid hatt et glødende engasjement mot våpen generelt og atomvåpen spesielt. Derfor er vi stolt av at vi er en av de aktive medlemsorganisasjonene i ICAN. I år ble det valgt en ny regjering og vi har benyttet anledningen til å gjøre et framstøt mot de tre partiene som reiser til Hurdal for regjeringssonderinger denne uka. I forkant av den internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen på lørdag møtte flere av organisasjonene i ICAN opp utenfor Hurdalssjøen hotell for å markere sitt støtte til et atomvåpenfritt samfunn. Vi har valgt å sende sekretariatet og de politiske rådgiverne til partilederne i Ap, Sp og SV en appell hvor vi fremmer vårt syn i saken, les hele appellen i nyhetssaken.

Vi ønsker dere alle en super sommer!

I administrasjonen har det vært aktive dager fram mot sommeren. Generalsekretæren har vært på farten og besøkt flere framlag. Å reise rundt og treffe tillitsvalgte og medlemmer er både hyggelig og viktig. Ved et personlig møte er det lett å utveksle ideer, komme med innspill og tilbakemeldinger, også er det jo så deilig å endelig kunne treffes igjen! Selv om vi er mange som har blitt godt vant til å sees på digitale møteplattformer, så er det ingen ting som kan måle seg med å treffes ansikt til ansikt.

Ta barna på alvor – gi dem klagerett nå!

Dessverre er det mer aktuelt enn noen gang å stå opp for barns rettigheter, så de ikke blir straffet for voksnes feilgrep. I Framfylkingen setter vi alltid barnas beste først, og nå roper vi igjen ut at regjering må signere den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen! Vi orker ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter definerer noen barn som mindre verdt enn andre. I Framfylkingen forstår vi ikke hvorfor de mest sårbare gruppene i samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. Vi krever at regjeringa signerer og ratifiserer barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll nå!

#10yearsUtoya – med fokus på arbeidet mot ekstremisme og rasisme

Søndag 14. februar samlet en gruppe fra sosialistiske ungdomsorganisasjoner i Tyskland, Østerrike og Norge seg for å arbeide med å sette fokus på ekstremisme og rasisme som er på framvekst i samfunnet. Framfylkingen er en inkluderende organisasjon og det er viktig for oss å delta i arbeidet mot et voksende hat og rasisme i samfunnet. I tillegg har Utøya en historisk betydning for Framfylkingen, derfor er vi sterkt engasjert i prosjektet

Endelig, fra i dag er atomvåpen forbudt!

22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt i henholdt til FN traktaten, som ble vedtatt av et stort flertall av medlemslandene 7. juli 2017. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen! Før traktaten ble vedtatt var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var kategorisk forbudt. Dette til tross for at atomvåpen er det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett, og har katastrofale humanitære konsekvenser. Den nye avtalen fyller dermed et stort gap i folkeretten.