Framfylkingens sentralstyre står oppstilt i et gruppebilde, det er tolv personer på bildet

Sentralstyret hadde årets første samling

Andre helgen i februar var det igjen tid for at sentralstyret skulle komme sammen. Møtet ble holdt fra fredag formiddag til søndag ettermiddag, og det var mange saker som skulle behandles. Det var godt oppmøte og det ble en fruktbar arbeidshelg for Framfylkingens øverste styringsorgan mellom landsmøtene. Og nettopp forberedelser til årets landsmøte var noe sentralstyret arbeidet med.

Etter oppmøtet på hotellet i Lillestrøm på formiddagen gikk sentralstyret raskt i gang med å arbeide med sakene på sakskartet denne helgen. Særlig spennende var det å lære mer om prosjektet «Bærekraftig medlemsvekst», som Åsta Rohman jobber med fram mot landsmøtet i juni. Dette går ut på å kartlegge hva som gjør at medlemmer blir medlemmer, men kanskje sørlig viktig er det å lære mer om hvorfor mange fortsetter å være medlemmer i mange år. Hva kan vi gjøre for at alle medlemmer blir værende hos oss?

Sentralstyret behandlet økonomiske saker, forberedelser til vårt 21’ Landsmøte i sommer, navneendring på lag, saker i vårt nordiske samarbeide ABN, hvordan utvalgene våre har jobbet og hva de skal gjøre framover, og Årshjulet vårt i første halvdel 2023.

Bildet viser fire personer som sitter ved et møtebord

Tonje Tovik, Knut-Einar Ilseng, Petter Lundström og Nora Malick

Fruktbare diskusjoner og godt arbeide, gjorde at det var en fornøyd gjeng styremedlemmer som kunne reise hvert til sitt etter en sein lunsj på søndag.
Sentralstyret vil holde et digitalt styremøte i april. Deretter blir det et større sentralstyremøte igjen i mai, dette holdes i Fredrikstad.

Bildet viser fire personer som sitter ved et møtebord

Atle Hartz Nilsen, May-Helen Nilsen, Karolina Sofia Berg og Hillevi Tovik

Protokoller fra vårt sentralstyres møter legges ut her på nettsiden under fanen Framfylkinger og menypunktet styringsdokumenter.

 

Som alltid ble møtet avsluttet med Broderringen. Dette var til stor begeistring for de fra Bufetat som hadde møte i rommet ved siden av.

I Framfylkingen avslutter vi alltid våre møter med Broderringen