Lærerikt og nyttig!

Det var den tilbakemeldingen det var flest av i evalueringen deltakerne gjorde etter styreledersamlinga denne helga. Framfylkingen holdt årets første samling for styremedlemmer og ledere på Sørmarka. Det er alle framlagene som er selve grunnmuren i Framfylkingen, uten dem er vi ingen ting. Dette er grunnen til at organisasjonsutvalget, som er arrangørene av kurset, har valgt å kalle kurset Grunnmuren.

Det er både hyggelig og viktig å holde kurs for styrene og lederne i framlagene våre. Hyggelig fordi vi har det bra når vi treffer framkameratene våre. Vi leker, ler og har det moro sammen, og det forsterker samholdet vårt. Viktig fordi styremedlemmene i framlagene våre trenger gode felles verktøy for at deres arbeid skal være enklest mulig. Å ha verv i Framfylkingen er frivillig arbeide, og vi vil at jobben skal være så ukomplisert som mulig. Det er enklere å jobbe i framlagene når kunnskapen om Framfylkingen, og våre felles arbeidsverktøy sitter godt.

Gruppearbeide om handlingsplan og organisasjonskultur

I helga var det mange lag som hadde sendt deltakere fra sine styrer. Deltakerne kom fra framlag i Elverum, Gansdalen, Grorud, Gudbrandsdal, Hadeland, Indre Østfold, Kongsvinger og Solør, Modum, Odal, Oslo, Oteren, Skjennungen og Ådalsbruk. Det var en engasjert gjeng som satt av helgen i januar til å jobbe sammen med framkameratene sine under oppholdet på Sørmarka.
Denne helgen var det satt av mye tid til å jobbe med organisasjonskultur, formålet vårt, vedtekter, økonomi og generell organisasjonskunnskap. At god organisasjonskulturen er viktig for vekst og trivsel, det er det ingen tvil om.

Deltakere fra Ådalsbruk og Elverum var hjertelig tilstede

Vi skal huske at styreverv i et framlag er frivillig arbeide og at de som tar på seg verv bruker tiden sin til fellesskapets gode. Det er dette som sørger for at grunnmuren ikke slår sprekker, og som gir tusenvis av medlemmer tilgang på aktiviteter og et større fellesskap.

Vi har alltid rom for uteaktiviteter, kulde ingen hindring

Vennskapsbånd i forskjellige design, alltid populært å lage

Derfor gjentar vi det som var hovedbudskapet denne helgen – Framlagene er selve grunnmuren til Framfylkingen, uten framlagene hadde det ikke vært noen Framfylkingen heller.
Helgen ble som alltid avsluttet med broderringen, en tradisjon vi hegner om.

Vi er bærere av arbeiderkulturen og broderringen er tradisjon etter samlinger