Lokallag

Tekst til 26. september – FNs Internasjonal dag for totalforbud mot atomvåpen
Her er lenke til et tekstforslag dere kan bruke på deres egne sosiale medier i forbindelse med verdensdagen for totalforbud mot atomvåpen. FNs Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen.

Vervebrosjyre
Det beste å gjøre når dere skal verve nye medlemmer er å melde dem direkte inn via nettsidene våre. Men hvis dere for eksempel skal ha en verveaksjon kan det kanskje være greit med noen verveflyere også. Disse kan du få tilsendt ved å kontakte kontoret, eller du kan laste ned  Framfylkingen vervebrosjyre, denne skrives ut tosidig og skal brettes.

Flyer til verving!
flyer verving trygge barn

Lokallagshåndbok
Framfylkingen har laget en lokallagshåndbok. Denne er ment som en hjelp for å starte opp nye lokallag. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å starte et lokallag, hvilke formelle krav det stilles til lokallag, hvilke oppgaver et lokallag har, og noen praktiske tips.

Innmeldingsskjema
For å registrere et nytt framlag, fyller dere ut og signerer innmeldingsskjema. Dette sendes per post til Framfylkingen. Dere må ha et stiftelsesmøte og mel til protokoll fra dette finner du her; Mal til stiftelsesprotokoll 

Årsrapportskjema
Årsrapport for Framlag 2019 fylles ut, signeres og sendes per post eller e-post til Framfylkingen innen 31. januar for hvert år. Sammen med dette skjemaet sender dere protokoll fra årsmøtet, årsberetning for og regnskap.

Retningslinjer for søknad om Frifond-midler:
Det er viktig at lagene er kjent med Retningslinjer for søknad om Frifondmidler 

Rapport om bruk av Frifondsmidler
Skjema for rapportering får du ved henvendelse til administrasjonen.  Skjemaet skal så fylles ut og returneres seinest 30. juni året etterat  midlene er tildelt laget. NB! Hvis dere velger nytt styre i Framlaget må dere huske å melde endringer til frivillighetsregisteret.

Utleggskjema
Hvis du har andre utlegg som skal tilbakebetalt så benytt deg av vårt Utleggsskjema for framfylkingens medlemmer

Medlemsregisteret
Du kan til en hver tid administrere dine opplysninger i vårt medlemsregister Hypersys

GDPR – Personvern hos Framfylkingen

Du kan lese våre retningslinjer for personvern via denne lenken

Samtykkeskjema for bruk av fotos av barn

Medlemskap for ungdom 15-18 år_samtykkeskjema

 

Lenker til lokallag som er på Facebook:

Elverum Framlag

Gansdalen Framlag

Grønli Framlag

Hommelvik Framlag

Indre Østfold Framlag

Kristiansand Framlag

Kurland Framlag

Modum Framlag

Odal Framlag

Oslo Framlag

Oteren Framlag

Kongsvinger og Solør Framlag

Trondheim Framlag

Ådalsbruk Framlag

 

Lenker til fylkeslag som er på Facebook:

Framfylkingen i Hordaland

Framfylkingen i Oslo

Framfylkingen i Østfold