Lokallag

Framlagshåndbok
Framfylkingen har laget en håndbok i å drive framlag for dere. Denne er ment som en hjelp for å starte opp nye lokallag, og i den daglige driften av framlaget. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å starte et lokallag, hvilke formelle krav det stilles til framlag, hvilke oppgaver et lokallag har, og noen praktiske tips. Vi anbefaler alle framlagene å bruke denne aktivt.

Vervebrosjyre
Det beste å gjøre når dere skal verve nye medlemmer er å melde dem direkte inn via nettsidene våre. Men hvis dere for eksempel skal ha en verveaksjon kan det kanskje være greit med noen verveflyere også. Disse kan du få tilsendt ved å kontakte kontoret, eller du kan laste ned Framfylkingens vervebrosjyre denne skrives ut tosidig og skal brettes.

Innmeldingsskjema
For å registrere et nytt framlag, fyller dere ut og signerer innmeldingsskjema. Dette sendes per post til Framfylkingen. Dere må ha et stiftelsesmøte og mal til protokoll fra dette finner du her; Mal til stiftelsesprotokoll

Årsrapportskjema
Årsrapport for Framlag 2022
fylles ut, signeres og sendes per post eller e-post til Framfylkingen innen 31. januar. Årsmøtet i framlaget avholdes innen februar hvert år. Innen 30 mars må protokoll fra årsmøtet, årsberetning for laget og regnskap sendes til administrasjonen. Disse dokumentene er nødvendig å ha i orden for å kunne søke og motta blant annet kontingentrefusjon, Frifond med mer. Revidert regnskap er kriteriet for å kunne få momskompensasjon. Her finner dere en mal for å skrive protokoll fra framlagets årsmøte.

Retningslinjer for søknad om Frifond-midler:
Det er viktig at lagene er kjent med Retningslinjer for søknad om Frifond

Rapport om bruk av Frifondsmidler:
Rapportering av Frifondsmidler står på side to av malen for årsrapport, dette er samlet for å gjøre det enklere for lagene ved å samle dette i et dokument.

Utleggskjema
Hvis du har utlegg som du skal ha tilbakebetalt så benytt deg av Utleggsskjema for framfylkingens medlemmer

Kjøregodtgjørelse
Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med kjøring til og fra ett av våre kurser eller møter, så må du fylle ut og sende inn Kjøregodtgjøring for Framfylkingens medlemmer og tillitsvalgte

Medlemsregisteret
Du kan til en hver tid administrere dine opplysninger i vårt medlemsregister Hypersys

Tygg, åpen og inkluderende!
Hos oss i Framfylkingen skal alle kunne føle seg trygge og inkludert. Derfor har vi laget en organisatorisk og etisk handlingsplan som vi ønsker at alle skal bruke som det verktøyet den er tenkt å være.

Vi har også en egen trygghetsgaranti for Framfylkingen som vi ønsker at lokallaga skal ta aktivt i bruk, og at alle tillitsvalgte setter seg inn i dokumentene og signerer på skjemaet.

Alle som signerer trygghetsgarantien blir bedt om å lese og sette seg godt inn i vår organisatoriske og etiske handlingsplan (se over), men også vår beredskapsplan ved vold og seksuelle overgrep og vår beredskapsplan ved gjennomføring av arrangementer. Når dette er lest og signering er gjort har vi kommet et langt steg på vei mot en trygg, åpen og inkluderende organisasjon.

Vi synger!
Framfylkingen har tradisjon for å synge på møter, imens vi har aktiviteter og rundt bålet på leir. Her er noen tekster på sanger vi bruker i Framfylkingen fortiden. Vi har sangtekstbøker tilgjengelig, men har valgt å publisere her fordi tekstene har vært etterspurt. Den rike sangtradisjonen i arbeiderbevegelsen skal vi ta godt vare på så den kan leve videre i kommende generasjoner. Vi synger!

Vi leker!
I Framfylkingen har vi også sterke tradisjoner for å leke mange forskjellige leker. Dette er leker som har gått i arv, og som vi bruker så de ikke skal gå i glemmeboka. Det finnes leker som krever samarbeid og konsentrasjon, det er leker med stor aktivitet, leker med ball og det er leker, og sangleker, som passer godt for mindre barn. Men kanskje viktigst av alt er at lekene er GØY!

Framfylkingen har samlet sammen noen i et dokument som du finner her, så kom igjen og LEK!

GDPR – Personvern hos Framfylkingen

Du kan lese våre retningslinjer for personvern via denne lenken

Samtykkeskjema for bruk av fotos av barn

Medlemskap for ungdom 15-18 år_samtykkeskjema

Lenker til lokallag som er på Facebook:

Auli Framlag (Øvre Romerike)

Elverum Framlag

Fredrikstad Framlag

Gamle Oslo Framlag (GOF)

Gansdalen Framlag

Grorud Framlag

Grønli Framlag

Hadeland Framlag

Hommelvik Framlag

Hvaler Framlag

Indre Østfold Framlag

Kongsvinger og Solør Framlag (KOS)

Kristiansand Framlag

Kurland Framlag

Modum Framlag

Odal Framlag

Oslo Framlag

Oteren Framlag

Skjennungen Framlag

Trondheim Framlag

Ådalsbruk Framlag

Lenker til fylkeslag som er på Facebook:

Framfylkingen i Hordaland

Framfylkingen i Oslo

Framfylkingen i Østfold