Lokallag

Verveskjema
Det beste å gjøre når dere skal verve nye medlemmer er å melde dem direkte inn via nettsidene våre. Men hvis dere for eksempel skal ha en verveaksjon kan det kanskje være greit med noen verveflyere også. Disse kan du få tilsendt ved å kontakte kontoret.

Lokallagshåndbok
Framfylkingen har laget en lokallagshåndbok.. Denne er ment som en hjelp for å starte opp nye lokallag. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å starte et lokallag, hvilke formelle krav det stilles til lokallag, hvilke oppgaver et lokallag har, og noen praktiske tips.

Innmeldingsskjema
For å registrere et nytt framlag, fyller dere ut og signerer innmeldingsskjema. Dette sendes per post til Framfylkingen.

Årsrapportskjema
Årsrapport for Framlag 2018 fylles ut, signeres og sendes per post eller e-post til Framfylkingen. Sammen med dette skjemaet sender dere protokoll fra årsmøtet, årsberetning for og regnskap.

Rapport om bruk av Frifondsmidler
Når framlaget har mottatt penger fra Frifond til å gjennomføre et tiltak må dette rapporteres senest en måned etter at tiltaket er gjennomført. Skjema for rapportering finner du her: Rapport om bruk av frifondsmidler 2018

NB! Hvis dere velger nytt styre i Framlaget må dere huske å melde endringer til frivillighetsregisteret.

Reiserefusjonsskjema
Hvis du har hatt utlegg i forbindelse med en reise du skal få dekket av Framfylkingen så benytt vårt felles Kjøregodtgjøringsskjema.

Hvis du har andre utlegg som skal tilbakebetalt så benytt deg av vårt Utleggsskjema for framfylkingens medlemmer

Medlemsregisteret
Du kan til en hver tid administrere dine opplysninger i vårt medlemsregister Hypersys.

Personvern hos Framfylkingen
Du kan lese våre retningslinjer for personvern via denne lenken

 

Lenker til lokallag som er på Facebook:

Elverum Framlag

Grønli Framlag

Hommelvik Framlag

Indre Østfold Framlag

Kristiansand Framlag

Kurland Framlag

Modum Framlag

Odal Framlag

Oslo Framlag

Oteren Framlag

Kongsvinger og Solør Framlag

Trondheim Framlag

Ådalsbruk Framlag

 

Lenker til fylkeslag som er på Facebook:

Framfylkingen i Hordaland

Framfylkingen i Oslo

Framfylkingen i Østfold