Lokallag

Lokallagshåndbok
Framfylkingen har laget en lokallagshåndbok. Denne er ment som en hjelp for å starte opp nye lokallag. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å starte et lokallag, hvilke formelle krav det stilles til lokallag, hvilke oppgaver et lokallag har, og noen praktiske tips.

Vervebrosjyre
Det beste å gjøre når dere skal verve nye medlemmer er å melde dem direkte inn via nettsidene våre. Men hvis dere for eksempel skal ha en verveaksjon kan det kanskje være greit med noen verveflyere også. Disse kan du få tilsendt ved å kontakte kontoret, eller du kan laste ned  Framfylkingen vervebrosjyre, denne skrives ut tosidig og skal brettes.

Flyer til verving!
flyer verving trygge barn

Innmeldingsskjema
For å registrere et nytt framlag, fyller dere ut og signerer innmeldingsskjema. Dette sendes per post til Framfylkingen. Dere må ha et stiftelsesmøte og mel til protokoll fra dette finner du her; Mal til stiftelsesprotokoll 

Årsrapportskjema
Årsrapport for Framlag 2021 fylles ut, signeres og sendes per post eller e-post til Framfylkingen innen 31. januar. Sammen med dette skjemaet sender dere protokoll fra årsmøtet, årsberetning for og regnskap.

Retningslinjer for søknad om Frifond-midler:
Det er viktig at lagene er kjent med Retningslinjer for søknad om Frifondmidler 

Rapport om bruk av Frifondsmidler
Skjema for rapportering får du ved henvendelse til administrasjonen.  Skjemaet skal så fylles ut og returneres seinest 30. juni året etter at  midlene er tildelt laget. NB! Hvis dere velger nytt styre i Framlaget må dere huske å melde endringer til frivillighetsregisteret.

Utleggskjema
Hvis du har andre utlegg som skal tilbakebetalt så benytt deg av vårt Utleggsskjema for framfylkingens medlemmer

Kjøregodtgjørelse
Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med kjøring til og fra ett av våre kurser eller møter, så må du fylle ut og sende inn Kjøregodtgjøring i Framfylkingen deltakere .

Medlemsregisteret
Du kan til en hver tid administrere dine opplysninger i vårt medlemsregister Hypersys

GDPR – Personvern hos Framfylkingen

Du kan lese våre retningslinjer for personvern via denne lenken

Samtykkeskjema for bruk av fotos av barn

Medlemskap for ungdom 15-18 år_samtykkeskjema

 

Lenker til lokallag som er på Facebook:

Elverum Framlag

Fredrikstad Framlag

Gamle Oslo Framlag (GOF)

Gansdalen Framlag

Grorud Framlag

Grønli Framlag

Hadeland Framlag

Hommelvik Framlag

Hvaler Framlag

Indre Østfold Framlag

Kongsvinger og Solør Framlag (KOS)

Kristiansand Framlag

Kurland Framlag

Modum Framlag

Odal Framlag

Oslo Framlag

Oteren Framlag

Skjennungen Framlag

Trondheim Framlag

Ådalsbruk Framlag

Lenker til fylkeslag som er på Facebook:

Framfylkingen i Hordaland

Framfylkingen i Oslo

Framfylkingen i Østfold