1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

Bærekraftsmål nummer to – utrydd sult!

På verdensbasis produseres det mer en nok mat til å sørge for at hele jordas befolkning skal unngå sult. Til tross for dette går nesten 800 millioner mennesker sultne til sengs hver dag. FNs bærekraftsmål nummer to dreier seg om hvordan matressursene kan fordeles bedre, og hvordan hele befolkningen kan oppnå bedre matsikkerhet. Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange.
Det er også en invitasjon til en internasjonal konkurranse for barn og ungdom nederst i artikkelen!

Deilige sommerdager på pinseleir med Framfylkingen i Oslo

Framfylkingen i Oslo tok med seg en gjeng engasjerte frammedlemmer på leir i pinsehelga. I samarbeid med framlaget i Odal og Hadeland ble det arrangert en tur med mange flotte opplevelser. Det la ingen demper på stemninga at det var et nydelig sommervær heller. Kreative og flinke aktivitetsledere sammen med et førtitalls medlemmer i alle aldre gjorde sitt til at dette ble minnerike dager ved Oslofjordens bredd. Fellesskap og dugnadsånd gir nye venner og gode opplevelser!

I dag er det den internasjonale familiedagen!

FNs internasjonale familiedag markeres den 15. mai hvert år, det ble bestemt gjennom en resolusjon i FNs generalforsamling i 1993. Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv for barna. I barnekonvensjonens artikkel 9 heter det at man skal holde familien sammen, og at barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig for barnets beste.

viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

En viktig start for å få en bærekraftig framtid – utrydd fattigdom!

I det første av FNs Bærekraftsmål står det at vi skal utrydde fattigdom i hele verden. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. I artikkelen er det lenker til en informativ animasjonsfilm, en kahoot og noen oppgaver til temaet – lykke til med oppgavene!

viser folk som går i førstemaitog

Riktig god 1. mai

I Framfylkingen har vi lange tradisjoner med å delta aktivt på 1.mai-arrangementer rundt i landet. Vi deltar med barne- og familieaktiviteter, i noen av laga opptrer vi og går i tog der det er 1. maitog. En stolt og viktig tradisjon for våre er at barn og ungdom i alle distriktene holder barnas appell på 1. mai. I denne artikkelen kan du lese teksten til årets appell, #NOKERNOK – Framfylkingens barneappell 1. mai 2018, ha en riktig god 1. maidag!