1. mai i Oslo – 2015 Vikinger Shakeel i Afrika Landsmøte

Hallo Venn, i morgen det alle helgens dag!

Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den 1. november. Den feires samme dato i Den katolske kirke og i enkelte angelsaksiske land. Dagen ble avskaffet som helligdag i Danmark-Norge ved festdagsreduksjonen av 1770, og feiringen ble flyttet til første søndag i november.

Demokratiskole for ungdom i Norden

Er du mellom 15-20 år? Da kan du som medlem i Framfylkingen melde ifra om din interesse for deltakelse på årets demokratiskole. Sammen med våre nordiske samarbeidspartnere i ABN, Arbeiderbevegelsens barne- og ungdomsorganisasjoner i Norden, starter Framfylkingen i år en egen demokratiskole for unge ledere.