Historien om Coronaviruset – en fortelling til barn

Det er en historie til barn om hva Coronaviruset er, hvordan det sprer seg fra menneske til menneske, og hva vi alle kan gjøre for å beskytte oss mot det. I tillegg følger noen oppgaver barna kan løse, som å tegne hvordan viruset ser ut, fargelegge ulike ansiktsuttrykk og sette ord på hvilken følelse man kjenner på når man tenker på eller snakker om viruset. Denne teksten er ment for foreldre, besteforeldre, lærere, helsearbeidere eller andre som arbeider eller lever tett på barn. Målet er å forklare barn noen grunnleggende fakta om coronaviruset, hva barnet kan gjøre for å beskytte seg, og samtidig hjelpe barnet med å mestre en ny situasjon. Teksten bidrar til at både barn og voksne kan bli kjent med egne tanker og følelser, og samtidig ta i bruk ressurser barnet selv har for å forstå og håndtere de ulike reaksjonene.

Hallo jeg heter Corona

Brosjyren er et godt utgangspunkt for samtaler med barn og for å skape et felles fokus for hva vi kan gjøre for å bekjempe det. Denne teksten er ment for foreldre, besteforeldre, lærere, helsearbeidere eller andre som arbeider eller lever tett på barn. Målet er å forklare barn noen grunnleggende fakta om coronaviruset, hva barnet kan gjøre for å beskytte seg, og samtidig hjelpe barnet med å mestre en ny situasjon. Teksten bidrar til at både barn og voksne kan bli kjent med egne tanker og følelser, og samtidig ta i bruk ressurser barnet selv har for å forstå og håndtere de ulike reaksjonene.Den er skrevet av belgiske Lies Scaut som er psykoterapeut og sorgekspert ved belgiske De Weg Wijzer – Expertise Center for Trauma and Grief Therapy, og fakultetsmedlem ved the Portland Institute for Loss and Transition (USA). Steven De Soir, som har laget tegningene, arbeider vanligvis som forsker innen biomedisin. Brosjyren er oversatt til norsk av Heidi Wittrup Djup.

Fortellingen er oversatt til flere språk, blant annet arabisk, polsk og tyrkisk, og er tilgjengelig via denne linken: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/psychological-help-working-with-children-covid-19.aspx

Der finnes det også en arabisk samtaleguide for lærere og foreldre.

Arbeidet Lies Scaut og Steven De Soir her presenterer, og rausheten de viser sine europeiske kolleger ved å la dem bruke og spre brosjyren, er et eksempel på at kampen mot en global trussel som denne, må bekjempes gjennom samhold og fellesskap på tvers av nasjoner og faglige disipliner.

Vi har hentet brosjyren og denne teksten fra Klinikk for krisepsykologi, og velger å dele den her slik at den blir tilgjengelig for flest mulig som kan ha nytte av den.

Minner også om Atle Dyregrov og Magne Raundalens tekst om hvordan man kan snakke med barn om coronaviruset som du finner her.

 

31. mars 2020