Truls Gerhardsen til minne

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed om at Truls Gerhardsen er død. Truls var en viktig mann for Framfylkingen, og han hadde mange sentrale tillitsverv hos oss gjennom livet.
Siden mange år tilbake har han også vært vårt æresmedlem. Han døde den 25. februar etter en tids sykdom. Truls var den siste gjenlevende av Einar og Wernas barn. Han hadde en eldre søster, Torgunn som gikk bort i 2019, og en yngre bror Rune som gikk bort i høst.

Torgunn, Werna og Truls Gerhardsen tidlig på 40-tallet. Foto: Ukjent, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek.

Familien Gerhardsen var pådrivere og svært viktige i stiftelsen av Framfylkingen i mellomkrigsårene. De brukte mye tid på dugnader og aktiviteter i frammen, og sto på for at vi skulle vokse oss store. De så behovet for et sted hvor arbeiderklassens barn og unge kunne samles og komme ut i naturen, kjenne på friluftslivets gleder og fellesskapet. Det var viktig å ikke bare gå gatelangs i arbeiderstrøkene, men komme seg ut og få frisk luft.

Framfylkingen tur tidlig på 50-tallet. Truls Gerhardsen bak i bildet i mørk genser. Foto. Ukjent Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeiderkulturen skulle også videreføres, og det har fra dag en vært sang og musikk i våre lokale lag. Truls var i alle sine år en stor pådriver for å føre arbeidersang og kultur videre.

At familien Gerhardsen var viktige for oss er det ingen tvil om, vi har sett utallige bilder, og hørt mange gode historier, fra hvordan de deltok i å bygge opp organisasjonen vår fra bunnen av.
Barna deres, Torgunn, Truls og Rune, ble født inn i Framfylkingen og var medlemmer fra starten av.

Det er mange aktiviteter, leire og reiser Truls har deltatt i som aktiv frammer.
Han har innehatt et stort knippe tillitsverv i vår organisasjon, også som vår mangeårig Landssekretær og siden som Landsleder.

Nå går våre tanker til hans nærmeste, familien og nære venner. Vi føler med dere i sorgen over tapet.

Takk for alle vennskapsbånd du knyttet i Framfylkingen!