26. september er den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen

Framfylkingen er medlemsorganisasjon i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, og vi er engasjert I kampen mot atomvåpen. Fra starten har Framfylkingen vært en tydelig motstander av krig og våpenbruk, og vi har hatt kampanjer mot salg av krigsleker og spill.

I Framfylkingen er vi dypt bekymret over den økende risikoen atomvåpen utsetter verdens befolkning for. Mange ganger har vi vært på randen av atomkatastrofe på grunn av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker. Konsekvensene av bruk av masseødeleggelsesvåpen har verden tidligere vært vitne til etter bombingen av Nagasaki og Hiroshima. Dette er ikke noe vi kan risikere en gang til.

 

I dagens spente situasjon med krigen i Ukraina etter Russlands invasjon i februar. I en TV-overført tale forrige uke sa Putin at han er villig til å bruke alle tilgjengelige midler til å forsvare russiske territorier samtidig som han anklaget Vesten for å ville «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land». – Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, la han til.

Med dette som bakteppe er det viktigere enn noen gang å vise sin motstand mot disse ødeleggelsesvåpnene. Fem stater signerte og to stater ratifiserte i dag FNs atomvåpenforbud i en høytidelig seremoni under FNs generalforsamling i New York.

Barbados, Burkina Faso, Ekvatorial-Guinea, Haiti and Sierra Leone signerte atomvåpenforbudet, mens Den dominikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo ratifiserte forbudet.

Den voksende støtten til FNs atomvåpenforbud viser hvor bekymret det internasjonale samfunnet er over den eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør. Nå øker presset på stater som baserer sin sikkerhetsstrategi på atomvåpen, slik som Norge.

– Under ledelse av Utenriksminister Anniken Huitfeldt har Norge forspilt en rekke muligheter til å heve terskelen for bruk gjennom delegitimering av atomvåpen. Utenriksministeren bruker enhver anledning til å rakke ned på atomvåpenforbudet som ble framforhandlet av et stort flertall av FNs medlemsland, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Atomvåpenforbudet, signer NÅ! foto: Thomas Kjøndal

Vi må bare håpe det internasjonale presset til slutt blir så stort at en total avskaffelse av alle atomvåpen kan bli en realitet.

Les mer om Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen på FN sambandets side

Les flere nyheter om utviklingen i kampen mot atomvåpen på ICAN Norges side

Plakater laget av våre ungdommer:

Plakat fra ungdomskurset på utøya, NEI til atomvåpen!

Hør på folket – plakat fra ungdomskurset på Utøya. Gruppearbeid, NEI til atomvåpen

Kilder:
ICAN Norge
FN sambandet
Forsvarets Forum