Nå er det tid for fordeling av frifondsmidler til lokallaga

Denne helga er sentralstyret samlet i Bergen for årets fjerde sentralstyremøte. Det er mye viktig på sakskartet, og det skal arbeides godt både lørdag og søndag med gode løsninger for organisasjonen vår. Selv om det er flere saker på møteagendaen er det er det kanskje fordelingen av nettopp frifondsmidlene som er mest spennende for lokallaga våre.

Årets fjerde sentralstyremøte finner sted denne helga og det er i Bergen sentralstyret befinner seg denne gangen. Grunnen til at det holdes her er at så mange som tre av styremedlemmene kommer fra Hordaland, så da er det hyggelig for dem å få møte på sine hjemtrakter en gang i perioden også. Derfor kom det arbeidsklare sentralstyremedlemmer til Flesland i løpet av fredagen, motiverte for å ta fatt på sakene som skal løses.

Blant annet blir oppfølging av landsmøtevedtakene viet stor plass på styremøtene mellom hvert landsmøte. Vi følger hele tiden med på hvor vi ligger an i løypa i forhold til det vi skal gjøre. Alltid er det oppgaver som lett lar seg ordne, og noen som er mer utfordrende, så for hver oppgave må sentralstyret stille viktige kontrollspørsmål for å påse at vedtakene fra landsmøtet oppfylles og løses på best mulig måte.

Velkommen inn til sentralstyrets fjerde møte i 2022

Selv om oppfølging av landsmøtevedtak alltid er i fokus, er det denne helga en sak som kanskje føles enda viktigere, i hvert fall ute i laga her og nå. Det er selvfølgelig snakk om fordeling av frifondsmidlene. Dette gir laga kjærkomne midler til aktiviteter for sine medlemmer gjennom året. I år har det kommet inn mange gode søknader til sentralstyret fra lokallaga, det bugner av flotte planer for aktiviteter der ute.


Dessverre står ikke de omsøkte midlene helt i tråd med midlene Framfylkingen har fått tildelt, det blir et stort gap. Derfor må sentralstyret ta noen tøffe valg over hvordan midlene skal fordeles. Som det står i våre egne Retningslinjer for søknad om Frifond så er det heldigvis noen klare regler å forholde seg til, noe som letter jobben for styremedlemmene når de skal gjøre utvelgelsene.

Det er blant annet kun lov å søke støtte til aktiviteter for medlemmene i lokallaga, og prosjekter som styrker den lokale aktiviteten og bygger på samarbeid med fagbevegelsen har høyest prioritering. Framlaga kan søke om støtte til flere aktiviteter, men laga kan maksimalt få 20 000 kr per aktivitet.

Frifondsmidlene kan ikke brukes til disposisjon av sentralleddet eller mellomliggende lag, lønninger, innsamlingsaktivitet eller til å bygge egenkapital. Midlene kan ikke brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet, og de kan selvfølgelig ikke brukes til innkjøp av rusmidler.

De midlene dere blir tildelt i år, Frifond 2022, kan brukes i 2023 og rapporteres da til neste år i årsrapport for 2023. Midler som ikke har blitt benyttet til det formålet de er søkt til skal tilbakebetales. Det er derfor viktig at det i regnskapet til framlaget fremkommer tydelig hva som er brukt til Frifond og at alle bilag må være tilgjengelig for kontroll.

For 2022 har Framfylkingen fått tildelt litt over 410 000,- som skal deles på 22 framlag. Det har kommet mange søknader om penger til varierte og bra aktiviteter. Noen av lagene har søkt med høye forventninger mens andre har vært mer moderate. Totalt har framlaga søkt om 1.151,700,- Da sier det seg at vi dessverre ikke har en pott som strekker til alle aktivitetene det er søkt penger til. Derfor er jobben med å finne en god og rettferdig fordeling en svært viktig oppgave for sentralstyret denne helga. Hvordan resultatet blir vil de enkelte lagene får tilbakemelding om de neste dagene, og selve utbetalingen kommer til å skje etter 1. november. Selv om ingen lag får alt de har søkt om tror vi absolutt de fleste lagsstyrene allikevel blir fornøyde med resultatet.

Sentralstyremedlemmene som deltok i Bergen, fra venstre: Hillevi, Carolina, Nora, Kristin, Petter, Malene, Ali, Enoch, Åsta, Knut-Einar og Ammyl. Foto: Tonje Tovik

Sentralstyret i Framfylkingen er uansett kjempefornøyd med alle de gode søknadene fra laga. De viser at lokallaga er tilbake for fullt etter pandemien og planlegger for et aktivitetsspekket og godt år for medlemmene sine, og det er ingen ting som gjør styret mer glad enn nettopp det.

Vi så de gode tegnene på dette allerede på lagleder- og styresamlinga i august, hvor det kokte av gode ideer hele helga. Alle som var på samlinga, deltok aktivt og inspirerte hverandre til å reise hjem til egne lag med nye vyer og planer. Vi gleder oss til å se innlegg på de lokale Facebooksidene fra alle de herlige aktivitetene som laga har planlagt framover, dette gir håp om fortsatt vekst og en solid styrking av hele organisasjonen fra våre sørligste til våre nordligste lokallag.

Mat må man ha mellom arbeidsøktene

Sentralstyrets samling i Bergen går mot slutten for denne gangen. Det har vært mye og god jobbing, vi har også hatt gode diskusjoner om hvordan etiske verdier og holdninger kan jobbes med, og eventuelt lage nytt eller endre litt på innholdet i planen: «Trygg, inkluderende og åpen». Planen er et viktig verktøy for hele organisasjonen vår, og bidrar til at det blir bedre både å være tillitsvalgt og medlem hos oss.

Vi kan trygt konkludere med at helgas møte har vært både nyttig og inspirerende for utvalgsarbeidet og dynamikken i sentralstyret, for i tillegg til samarbeidet gjennom alle oppgavene har det også vært tid til lagbygging og fritid. En obligatorisk tur til Fløyen, og for noen en snartur på akvariet, gjorde helgen komplett. Og Bergen? Ja den var velvilligheten selv og bød på solskinn og mange flotte stunder.

Petter, Knut-Einar, Ali og Enoch på Fløyen, med fantastisk utsikt over Bergen

Bryggen i Bergen

 

 

Gode pauser er viktig

Pingvinene i akvariet i Bergen

Enoch, Knut-Einar og Petter på vei mot Fløybanen

Mye flott og eksotisk fisk i en av tankene i akvariet

Det ble tid til trappetrening og en luftetur i strålende høstvær også