en muffins med stjerneskudd og pynt som viser feiring

I dag er det ett år siden atomvåpenforbudet trådte i kraft!

22. januar har atomvåpen, verdens verste masseødeleggelsesvåpen, vært forbudt i ett år! Alle aktiviteter relatert til atomvåpen har siden den gang vært forbudt etter internasjonal lov. Framfylkingen er stolt partner av ICAN og vi deltar i aktiviteter for en verden fri for atomvåpen. Fredag 21. januar markerte ICAN Norge årsdagen for atomvåpenforbudet på Eidsvolls plass sammen med medlemsorganisasjonene sine.

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 land i FN i 2017 og fikk de nødvendige 50 ratifikasjonene til å tre i kraft i oktober 2020. 90 dager senere trådte forbudet i kraft og styrket den folkerettslige normen mot atomvåpen. FNs atomvåpenforbud har reist en viktig debatt i Norge. Vi kan ikke lenger føre en spagatpolitikk der vi på den ene siden støtter USAs trusler om bruk av atomvåpen og på den andre siden sier vi ønsker en verden uten atomvåpen. Norge må ta avstand fra atomvåpen ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Positiv utvikling i Norge
Norge skal nå delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud. Flertallet av befolkningen i de fleste medlemslandene i NATO ønsker at egne myndigheter skal ratifisere FNs atomvåpenforbud. Til tross for dette, var Norge det første medlemslandet i NATO som turte å bekrefte at de ønsket å delta som observatører på statspartsmøtene og understreket med det behovet for å være til stede der diskusjoner om nedrustning foregår. Få uker senere fulgte Tyskland etter. Dette åpner opp for at Norge og Tyskland kan bygge bro mellom statspartene til FNs atomvåpenforbud og de landene i NATO som faktisk ønsker atomnedrustning.


Finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien
Vi ser at finansinstitusjoner ikke ønsker å være investert i forbudte våpen og flere og flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien. Våren 2021 ble de etiske retningslinjene for oljefondet strammet inn, i november 2021 meldte KLP at de trakk seg ut av en rekke selskaper involvert i atomvåpenindustrien og en rapport fra Don’t Bank on the Bomb viser at færre banker investerer i selskapene involvert i atomvåpen.

Om ICAN
Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er en koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. Kampanjen består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN Norge er den norske grenen av kampanjen og koordinerer innsatsen til rundt 50 norske partnere. Partnerne i ICAN Norge er alt fra fredsorganisasjoner, fagbevegelse og ungdomspartier til finansinstitusjoner. Alle ønsker en verden fri for atomvåpen og mener at atomvåpen må forbys.

ICAN markerer seg ved regjeringsforhandlingene i Hurdal. Saeed Altahami, for Framfylkingen. Foto: Thomas Kjøndal, ICAN

Atomvåpenforbudet 1 år! Markering foran stortinget. Foto: ICAN Norge