#10yearsUtoya – med fokus på arbeidet mot ekstremisme og rasisme

Søndag 14. februar samlet en gruppe fra sosialistiske ungdomsorganisasjoner i Tyskland, Østerrike og Norge seg for å arbeide med å sette fokus på ekstremisme og rasisme som er på framvekst i samfunnet. Framfylkingen er en inkluderende organisasjon og det er viktig for oss å delta i arbeidet mot et voksende hat og rasisme i samfunnet. I tillegg har Utøya en historisk betydning for Framfylkingen, derfor er vi sterkt engasjert i prosjektet

På webinaret var det rundt førti deltagere fra organisasjonene Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Österreichische Kinderfreunde, AUF, IFM-SEI, Jusos, SJ og Framfylkingen. Die Falken åpnet webinaret, og fortalte kort om dagens agenda før det var tid for en liten bli kjent lek.

Etter åpningen delte deltagerne seg i mindre arbeidsgrupper, som jobbet med ideer og mulige løsninger for å sette søkelyset på utviklingen av høyreekstreme krefter i samfunnet. Deltagerne utvekslet erfaringer fra sine land, og om hvilke konkrete planer deres organisasjoner har for å jobbe mot høyreekstremismen. Det har vært en fremvekst av høyrekrefter i mange land de seinere årene, noe som gjør at arbeidet mot høyreekstremistisk tankegods er viktigere enn noen gang.

Etter en god økt med gruppearbeider presenterte Ferike fra Jusos og Saeed fra oss planene for en større SoMe-kampanje – #10yearsUtoya. Kampanjen skal ha kick-off 10. mai. Fram til da er det arbeidsmøter, planlegging og fordeling av oppgaver. Noen skal skrive tekster, lage filmsnutter, skrive dikt, musikk og andre visuelle uttrykk. Alle bidragene skal så samles i en collage som skal publiseres. Det neste arbeidsmøtet for de som skal arbeider med kampanjen på sosiale medier er 15. april.

minnestedet over alle de som falt under trrorangrepet på utøya 22.juli 2011

Minneplassen over alle ofrene på Utøya 22. juli 2011 Foto: B. Kalvik

Nestleder i AUF avsluttet webinaret med å holde en presentasjon om AUF og Utøya. Hva skjedde og hvordan har tida etterpå vært? 22. juli i år har det gått 10 år siden det høyreorienterte terrorangrepet mot Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) på Utøya. 69 mennesker ble drept mens de deltok i en sosialistisk ungdomsleir. Halvparten av dem var yngre enn 18. Offentligheten snakker om 22. juli som en ulykke som rammet tilfeldig. Vi vet at det ikke stemmer. Det var målrettet politisk terror, ment å ramme AUF og arbeiderbevegelsen. Det har aldri blitt tatt et skikkelig oppgjør med de kreftene som har drevet fram terroristen.

Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt skal også begynne arbeidet med et nasjonalt politisk oppgjør med tankegodset bak 22. juli-angrepet. I det kommende året skal arbeiderbevegelsen på forskjellige måter sette fokus på ekstremisme og rasisme.


Tilbake i 2017 arrangerte Framfylkingen en internasjonal ungdomskonferanse på Utøya hvor nettopp ekstremistiske holdninger og handlinger var temaet. “Willy Brandt Conference – Youth Against Extremism” samlet ungdommer fra 22 land i hele verden, og med #10yearsUtoya plukker vi opp tråden og fortsetter det gode arbeidet som ble gjort der også.