Endelig, fra i dag er atomvåpen forbudt!

22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt i henholdt til FN traktaten, som ble vedtatt av et stort flertall av medlemslandene 7. juli 2017. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen! Før traktaten ble vedtatt var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var kategorisk forbudt. Dette til tross for at atomvåpen er det verste masseødeleggelsesvåpenet verden har sett, og har katastrofale humanitære konsekvenser. Den nye avtalen fyller dermed et stort gap i folkeretten.

Selv om traktaten ble vedtatt allerede i 2017, så kreves det at minst femti nasjoner ratifiserer traktaten, og dermed forplikter seg til å følge det som står skrevet i den internasjonale avtalen/traktaten før den trer i kraft. Både stater som har atomvåpen og stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til traktaten. En stat som har atomvåpen, må gå med på å ødelegge dem i samsvar med en juridisk bindende plan.

Når det antall nasjoner som kreves har forpliktet seg til å følge avtalen går det nitti dager før den trer i kraft. I dag er det nitti dager siden Honduras, som den femtiende nasjonen, ratifiserte traktaten 24. oktober.

Dessverre stikker Norge fremdeles hodet i sanden. Våre styresmakter har ikke ratifisert atomvåpenforbudet. Vår regjerings holdning er på linje med NATO, at atomvåpen har en stabiliserende effekt på verdensfreden. Under forhandlingene om traktaten uttalte vår daværende utenriksminister, Børge Brende, ifølge Aftenposten at «støtte til atomvåpenforbud er populisme».

Da FNs generalforsamling vedtok forbudet var det 122 land som stemte for, 1 land stemte imot, 1 land var avholdende og 69 land stemte ikke. Norge stemte mot forbudet mot atomvåpen. Norge var også ett av om lag 40 land som ikke deltok i forhandlingene. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. Danmark, Finland og Island avsto også fra å stemme.

 

Design: Tora Troe

 

FNs forbud mot atomvåpen er i tråd med humanitære normer som har gitt oss forbud mot biologiske og kjemiske våpen, landminer og klasevåpen. Videre utfyller og forsterker forbudet ikkespredningsavtalen. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Det er imidlertid én god nyhet: vi kan endre denne situasjonen! Atomvåpen er en menneskeskapt trussel. Ved reell nedrustning og total avskaffelse kan mennesker også eliminere denne trusselen. Norge kan bidra gjennom å stigmatisere atomvåpen og støtte FNs atomvåpenforbud.

Den eneste garanti mot bruk av atomvåpen er total avskaffelse, og det fremste verktøyet vi har for en verden fri for atomvåpen i dag er FNs atomvåpenforbud.

Her hjemme fortsetter arbeidet for å få Norge til å ratifisere traktaten. Det er 78% oppslutning i befolkningen for et forbud og mange kommuner og byer har signert på ICAN Cities Appeal. Dette er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Gå inn på siden for kampanjen og se om din by/kommune har signert på oppropet.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) var mottakere av Nobels Fredspris i 2017, for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

Du kan lese talen leder av Den Norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, ga ved prisutdelingen i Oslo, 10. desember, 2017 via denne lenken.

I dag bærer innsatsen frukter, men kampen er ikke over før alle stater ratifiserer forbudet og alle land som har atomvåpen forplikter seg til å nedruste og avskaffe våpnene.

#barnførst #barnvilhafred #icannorge #ican #neitilatomvåpen #legermotatomvåpen #framfylkingen

 

22. januar 2021