Tiltak mot utenforskap er inkludering

Godt nytt år! Som en barne- og familieorganisasjon ønsker vi å fremme barn og unges rettigheter og belyse problemstillinger som familier opplever når disse rettighetene ikke blir tatt hensyn til. Under pandemien er det grunn til å anta at det fins flere som har opplevd utenforskap og ekskludering uten å få hjelp. Dette må vi si klart i fra om at ikke er akseptabelt.

Myndigheter må sikre at alle som trenger hjelp får det, spesielt må barnehager og skoler sikres ressurser for å avdekke vold og overgrep, veilede familier i utfordrende omsorgssituasjoner og bistå barn og ungdom som lever i utenforskap og opplever ekskludering. Helsesykepleiere, kontakt og sosiallærere har et spesielt ansvar for å ta et ekstra blikk på elevene framover, og lytte til deres behov.

Vi har vært gjennom mange måneder med dugnad for smittevern, nå må vi igangsette en ny type dugnad; for mangfold og inkludering.
Mange trenger et ‘pusterom’ i en tøff hverdag med et tilbud om et sosial og inkluderende møteplass. Ikke bare under pandemien. Framfylkingen har signert Mangfoldsplakaten. Det forplikter og kan gi nye muligheter til å fornye aktivitetene våre.

Framfylkingens skal være arenaen for inkludering og meningsfull fritid, og kan ønske mange flere velkommen i våre aktiviteter og felleskap.

Kan vårt felles nyttårsforsett være å ta en inkluderingsdugnad ? Ja, det kan det og den starter nå.

Framfylkingen oppfordrer alle medlemmer og framlag til å sjekke rundt seg i lokalmiljøet om det er noen flere som ønsker å bli med, og invitere dem til et sosialt møte. Det kan være digitalt. Å vise at man bryr seg, også om andres fritid akkurat nå, kan bli ekstra meningsfylt.

For å gjøre terskelen lavere for det enkelte medlem er det best om framlaget tar ansvaret med å invitere til et felles åpent treff på nett eller i et møtelokale ( husk smittevern)? Innby til en aktivitet som er lett å delta på og be for eksempel om innspill til idédugnad om aktiviteter som kan motvirke utenforskap. Det kan sikkert tas med i programmet for 2021.

Ved å synliggjøre at framlaget fins og inviterer til et åpent arrangement i lokalsamfunnet kan være akkurat det som skal til for å tørre å kontakt med framlaget.

Å delta i eller bidra til Framfylkingens fellesskap har for mange av våre medlemmer blitt en viktig del av det sosiale livet og resultert i varige kameratskap.
Det unner vi flere. Og det vil både styrke lokallaget med aktivitet og gi økt medlemstall framover. Husk å spørre de som kommer om de vil bli medlem! Uansett om dere får flere nye medlemmer eller ei, så bidrar dere til å inkludere og gi andre en inngang til en meningsfylt fritid.

Et nytt bekjentskap i dag kan bli et vennskap for livet.

#framfylkingen #alleharlikverdi #ingenstårutenfor #allebarnervårebarn

Les mer om Mangfoldsplakaten hos Frivillighet Norge.

 

15. januar 2021