-Nytt skoleår er en ny start med muligheter!

Denne uka er det skolestart. For noen er det er leit at sommeren er over, mens andre synes det er godt med hverdag og rutiner igjen. For mange er det det aller første møtet med skolen, og for dem er det naturligvis ekstra spennende og annerledes. Dessverre er det ennå alt for mange som kjenner på ensomhet, utrygghet og mobbing i hverdagen. Det jobbes mye mot dette, les mer om noen av tiltakene og verktøyene i artikkelen. Vi oppfordrer alle til å være en venn!

Hverdagen er tilbake igjen og det betyr skolestart for barn i grunnskolen og på videregående skole. For mange betyr dette et helt nytt møte med skolen, det er mange spente førsteklassinger som starter på noe som er helt nytt og kanskje veldig spennende. For de eldre barna er det også mange som begynner på nye skoler og skal møte ukjente miljøer. Vi skal heller ikke glemme barnehagene hvor de fleste allerede er godt i gang.
For alle skolelever er det ulike ting som kan være utfordrende. Alle barn er forskjellige og derfor er nettopp hva som er gleder og sorger ulikt. For mange er det deilig å være tilbake i større sosiale grupper, for andre er nettopp dette det mest vanskelige. Selv der det er stort fokus på et inkluderende og raust skolemiljø vil noen føle seg ensomme og utenfor. Derfor vil vi oppfordre alle til å se seg rundt og være en venn, særlig for dem som går litt for seg selv.

Det er mange gode krefter som jobber sammen mot utenforskap og mobbing. I alle fylker skal det være egne mobbeombud, og på skolene skal det være noen elevene kan snakke med hvis de opplever noe som er vondt og vanskelig, det kan for eksempel være skolens helsesykepleier.
Det trenger ikke være mobbing for at barn skal få hjelp. Det holder at barnet ikke har det bra. Det kan for eksempel være at barnet er ensomt, ikke har venner eller gruer seg til å gå på skolen.

Alle skoler skal ha rutiner for et godt skolemiljø. I disse skal det stå hvordan skolen jobber for at alle elevene skal ha det bra. Det skal også stå hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og plaging, og hva de skal gjøre når det skjer. Rutinene skal være skriftlige, slik at du kan få se dem.

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Det står i FNs barnekonvensjon. Når de ansatte på skolen vurderer hva de kan gjøre for at mobbingen skal stoppe, og for at barnet ditt skal få det bra, skal de alltid spørre barnet hvordan det har det. Skolen skal lytte til hva både barnet og de foresatte mener.

viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

FNs Barnekonvensjon

Det er gjort mye bra arbeid rundt mobbing og utenforskap i skole og barnehage. Fagforbundet står i tet for et større fellesprosjekt som heter Partnerskap mot mobbing, les mer om det via denne lenken. De har også en side på facebook som er verdt et besøk.

«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig. Siden er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no.

Det er i tillegg opprettet en nasjonal nettside om elev-, lærling og mobbeombudene i Norge. På denne siden kan du finne ut mer om hvem du kan kontakte i ditt fylke.


Barneombudet er også tilstede på Facebook med sine anbefalinger og råd.

Elevorganisasjonen har noe de kaller Rettighetshjelpen, der er det mye nyttig informasjon å hente for barn på ungdomsskole og videregående skole.

Vi ønsker alle skoleelever og barnehagebarn, store som små, et riktig godt nytt skoleår.
Lykke til med skolearbeidet og ta godt vare på hverandre!