tre barn padler kano, alle har på seg redningsvest

Nærkontakt blir lov på sommerleir, oppmykning i reglene for barn og unge

Barne- og familiedepartementet kunngjorde i dag at barn og unge under 20 år som deltar på sommerleir og liknende ikke trenger å overholde regelen om 1 meters avstand under leiren. Unntaket omfatter også «de som står for arrangementet». Enmetersregelen gjelder heller ikke på andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Regjeringen har lyttet til barne- og ungdomsorganisasjonene. Denne oppmykningen redder sommerleirsesongen for mange, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

De fleste av barne- og ungdomsorganisasjonene har større samlinger i sommerferien, og LNU har de siste ukene holdt flere kurs for organisasjonene om smittevern på sommerleir. Vikarierende barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse besøkte LNU mandag 8. juni for å høre om organisasjonenes sommerplaner i koronasituasjonen.

– Vårt inntrykk er at organisasjonene har avlyst, utsatt eller nedskalert de fleste sommeraktiviteter på grunn av smitteverntiltakene, og vi har oppfordret myndighetene til å vurdere en oppmykning av reglene. Vi er veldig takknemlige for at barne- og familieministeren lytter til oss og at regjeringen prioriterer barn og unge når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, sier Isene.

– Jeg er glad for at vi nå gjør det enklere å arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Ved å gå bort fra avstandsreglene på en meter, håper jeg flere vil kunne delta på slike tilbud i sommer, sier Lindtveit Røse.

Koronaviruset har ført til at mange tilbud for barn og unge er avlyst. I samband med den fjerde rapporteringa fra Koordineringsgruppa for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge, gjennomførte Bufdir en undersøking av fritidstilbudet til barn og unge for sommeren. Undersøkinga viste at sju av ti organisasjoner planlegg færre eller ingen aktiviteter i sommer, grunna koronaviruset. Undersøkinga viser også at de store organisasjonene synes smittevernreglene er vanskelige å skjønne.

LNU og Frivillighet Norge har laget en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner som er koordinert med Kulturdepartementet. Veilederen er oppdatert i dag.

– Sommeraktivitetene i barne- og ungdomsorganisasjonene er blant de viktigste møteplassene i den unge frivilligheten. Her får barn og unge minner for livet mens de møter likesinnede. Sommerleirene fyller en viktig samfunnsfunksjon for et enormt antall engasjerte ungdommer, sier styrelederen i LNU.

Koordineringsgruppa for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge har derfor anbefalt regjeringa å få klargjort smittevernråda for sommerleirer og liknende aktiviteter. Covid-19-forskrifta stiller krav om avstand på arrangement. Når denne forskrifta nå endres, kan kravet til en meters avstand fravikes for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, i tillegg til de voksne som står for arrangementet.

– Jeg ønsker at sommeren 2020 skal gi barn og unge gode ferieopplevelser og gode minner. Slik situasjonen er nå er det trygt å delta på sommerleir, så lenge smittevernrådene følges. Jeg oppfordrer derfor organisasjonene og frivillige om å invitere barn og unge til leir og aktiviteter, også i år, sier vikarierende barne- og familieminister Lindtveit Røse.


Sommerleir på Ullerøy i August 2015