ICDPs tips til omsorgsrollen under korona-pandemien

I Framfylkingen har vi alltid fokus på barnas beste. For at barn og ungdom skal ha det bra trenger de at omsorgspersonene deres er trygge og gir den tryggheten videre til dem. Verden er inne i en spesiell situasjon denne våren, det er mye usikkerhet rundt hva som skjer og hvordan vi kan møte utfordringene på best mulig måte. Vi får inn nyheter fra alle kanter om epidemien og det kan være overveldende å forholde seg til alt, hva er sant og hva er rykter? Omsorgsgiverne i barn og ungdommers liv utgjør en stor forskjell i hvordan situasjonen oppfattes, trygge voksne gir tryggere barn og ungdom. International Child Development Programme (ICDP) har laget en fin veiledning som kan være til stor hjelp, dette er en samling tips for omsorgsrollen under korona-pandemien.

I Framfylkingen er vi glad det finnes flere gode fagmiljøer og offentlige instanser hvor familier kan finne god hjelp gjennom veiledning. Vi kan anbefale alle som er omsorgsgivere å lese veilederen og se den tilhørende filmen, her er det mye viktig lærdom å hente.

Det er aldri feil å søke etter svar på spørsmål og undringer en måtte ha i omsorgsrollen sin. Det er alltid klokt å se hva andre tenker og mener om temaer, det er fornuftig å finne flere måter å løse oppgaver på. I tiden vi er i prøver vi å finne gode veiledere og tips til sider hvor ulike fagmiljøer deler av sine erfaringer i hvordan man kan hjelpe barna sine å takle hverdagen under korona-epidemien.

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen
og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.
ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo.
ICDP er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO.

Veilederen «Tips til foreldre som har barn og ungdom i disse koronatider»

«-Familien er den viktigste rammen rundt barns og ungdoms liv og utvikling. I familien skal barn og
unge få kjærlighet og trygghet til å være seg selv, og støtte til å vokse og utforske verden på egen
hånd.» (Trygge foreldre trygge barn, regjeringens strategi for foreldrestøtte 2018-2021,4.)
For oss som foreldre er omsorg og oppdragelse det viktigste i foreldrerollen.
Heldigvis har de fleste foreldre en evne i seg til å gi god omsorg, og til å støtte barn og ungdoms utvikling på en god måte. I krisesituasjoner som nå med Korona kan foreldrerollen være ekstra utfordrende. Koronapandemien fører med seg utfordringer for oss alle. Vi kan engste oss for at vi, eller andre i familien blir syke, eventuelle endringer i familiens inntektsgrunnlag og for pandemiens innvirkning på verdens basis. Noen foreldre har hjemmekontor og skal i tillegg ivareta barn som skulle vært i barnehage og på skolen. Organiserte fritidsaktiviteter er også stengt. I denne spesielle situasjonen trenger vi foreldre å bli styrket i troen på at vi også nå kan ivareta barna våre på en god måte

Se filmversjonen av veilederen via denne lenken til YouTube

ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system.
Programmet har de 3 dialoger og 8 tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

Du kan finne mer stoff om ICDP og hva de arbeider med på deres hjemmeside www.icdp.no eller ved å følge deres facebookside.

Hold motet oppe og ta godt vare på hverandre!

 

Mye av teksten er hentet fra ICDP Norge 2020

 

Oslo 17. april 2020