Regjeringen har holdt en ny pressekonferanse for barn

Før påske varslet regjeringen en gradvis og forsiktig gjenåpning av samfunnet, inkludert skole og barnehager. Dette får store konsekvenser for hverdagen til barn og voksne. Derfor arrangerte regjeringen, i samarbeid med NRK Supernytt, en ny pressekonferanse for barn. Barnekonvensjonens artikkel 13 handler om ytrings- og opplysningsfrihet og sier at «Alle barn har rett til å få informasjon om det de lurer på og rett til å gi uttrykk for det de mener, så lenge det ikke bryter med andres rettigheter.» Vi synes det er bra at barnas bekymringer og vitebegjær tas på alvor og at det holdes egne pressekonferanser hvor de kan få svar på sine spørsmål.

For å svare på nye spørsmål om korona-situasjonen og tiltakene som er innført, holdt regjeringen onsdag 15. april en ny pressekonferanse for barn.

Se pressekonferansen via denne lenken fra regjeringens nettside

Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller for å svare på spørsmål.

– Barn stiller gode spørsmål, også mange spørsmål som voksne lurer på. Vi fikk inn flere hundre kloke spørsmål sist, og vi gleder oss til å svare på enda flere, sier Solberg.

Teksten er hentet fra www.regjeringen.no

 

Barnekonvensjonens artikkel 13 – ytrings- og opplysningsfrihet – fulltekst
1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

2. Utøvelsen av denne rett kan undergis visse begrensninger, men bare begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige:

a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller

b) for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden (ordre public) eller offentlig helse eller moral.

Her kan dere se en videoversjon av artikkel 13, hentet fra Barneombudets nettside.

Tekst og film hentet fra www.barneombudet.no

 

Oslo 15. april 2020