Barn får også med seg nyheter, hvordan snakker vi med barna våre om koronaviruset?

Vi står nå midt oppe i en helt ekstraordinær situasjon og medietrykket er naturlig nok stort. Det snakkes om krise, koronavirus og covid-19 i alle kanaler, og det diskuteres i familier og grupper. Denne situasjonen som er vanskelig og skummel nok for voksne kan fort bli enda mer skremmende for de yngste blant oss.

Barna får med seg bruddstykker av nyhetene, de ser de store overskriftene, snakker om det de opplever med andre og merker godt at hverdagen er snudd på hodet. Barn er uten det erfaringsapparatet voksne har opparbeidet seg gjennom livet, og dermed kan det være vanskelig å vurdere all informasjonen som kommer fra alle retninger. Derfor er det mer viktig enn noen gang at voksne opptrer som den trygge havnen barna trenger. Det er behov for noen som modererer inntrykkene, svarer sannferdig og uten å overdramatisere det vi opplever.

«- Vårt mål med å forklare barna om Coronavirus og de tiltak som er igangsatt for å begrense spredning, er at de skal bli tryggere enn det mye av informasjonen de tar til seg skulle tilsi. Det er urettferdig at barn skal gå rundt å være mye reddere enn oss voksne, hvis de ikke trenger å være det.»

Å prøve å skjønnmale den situasjonen vi står oppe i vil de fleste barn gjennomskue, og det kan i verste fall føre til større frykt og usikkerhet når de ikke har tillit til de svarene de får. Heldigvis har vi mange gode kilder hvor vi kan hente informasjon som er faktaorientert og troverdig. Sett dere inn i hva disse formidlerne har å si før dere tar en prat med barna om hva vi står overfor nå.

Klinikk for krisepsykologi er et sted hvor det er mye god informasjon å hente for foreldre og omsorgspersoner. De har også laget en veldig bra artikkel om hvordan du kan snakke med barn om denne spesifikke situasjonen på en best mulig måte. Denne artikkelen kan vi virkelig anbefale dere å lese.

Hva kan vi si til barn om Coronavirus (COVID-2019)

«- Vi anbefaler deg som forelder å samtale med barnet ditt. Du sjekker opp hva ditt eller dine barn har fått med seg, slik at du kan korrigere mulige feiloppfatninger og gi dem en begripelig forklaring som de kan bygge videre på. Gi dem også håp: fortell at nå er det svært mange som jobber for å begrense virus-sykdommen og at selv om det er alvorlig så er alle med på å gjøre sitt for at dette skal lykkes. Mange jobber for å utvikle en vaksine, som betyr at en får en sprøyte som gjør at kroppen stopper viruset fra å utvikle seg til sykdom.», utdrag fra artikkelen på hjemmesiden til Klinikk for krisepsykologi.

En annen som alltid er opptatt av barnas ve og vel er barneombudet og de har mye nyttig informasjon på nettsida si. Særlig har de lenker til alarmtelefoner og henvisninger til steder man kan henvende seg for å få svar på spørsmål man brenner inne med. Følg lenken til Dette gjør barneombudet under koronakrisen så kan du lese mer om hvordan de forholder seg til situasjonen vi står i.

 

Oslo 31. mars 2020