Lagleder- og styresamling 2020

Helgen 17. – 19. januar var igjen en gruppe lagledere og andre tillitsvalgte fra alle kanter av landet samlet. Dette har blitt en årlig tradisjon som vi setter stor pris på. Her møtes tillitsvalgte for å utveksle kunnskap og gode ideer, og bli bedre kjent med hverandre. Det er alltid godt å møtes for å jobbe sammen i godt fellesskap, gjenkjenne sitt lags utfordringer hos andre, få gode ideer til mulige løsninger og ikke minst kunne hjelpe andre. Det ble en aktiv og veldig hyggelig helg i vakre omgivelser på Sørmarka

Fra fredag syttende til søndag nittende januar møttes lagledere og andre tillitsvalgte fra alle deler av landet på Sørmarka på fredag ettermiddag. En av de faktorene vi ikke har kontroll over er været og for å være ærlig kunne det godt vært bedre. Det var i tur og orden en ganske våt og kald gjeng som kom hutrende inn i resepsjonens lune varme for å bli ønsket velkommen og få sjekket inn. Godt å være på plass og godt å se at alle påmeldte møtte til avtalt tid.

Etter at de frammøtte hadde satt fra seg bagasjen og fått seg noe å drikke på fra kaffemaskinen kunne styrets nestleder, May Helen Nilsen, ønske alle velkommen og åpne samlingen. Sentralstyret gikk opp og presenterte seg med navn og hvilket lag de kommer fra. For å få oss skikkelig i gang presenterte generalsekretæren, Tonje Tovik, programmet for helgen og startet oss opp med litt allsang. Det var en flott gruppe tillitsvalgte fra de forskjellige lokallaga våre som var samlet for ei tettpakket helg.

Etter en kjapp pause gikk sentralstyret for seg for å holde årets første sentralstyremøte, og resten av oss møtte opp i veslesalen igjen. På programmet hadde vi satt opp et felles styremøte for alle tillitsvalgte. Kristina og Birgitte fra kontoret var henholdsvis møteleder og referent, og styremøtet ble startet med en kjapp presentasjonsrunde, navn, verv og lokallag. De tillitsvalgte var skikkelig engasjert så Kristina måtte tildele taletid for å komme gjennom hele sakslista før middagen. Sakslista var sendt ut på forhånd og alle skulle tenke gjennom et par punkter før møtet, noe som gjorde at vi kunne utnytte tida effektivt og godt, og deltagerne fikk mye nyttig med seg tilbake.

Vi møttes til en nydelig middag i restauranten og samlet oss på nytt etterpå. Det blir ikke en skikkelig framsamling uten mye lek og moro. En av årets yngste deltagere, Evelinn fra Auli, startet oss opp med flere runder med «ta den ring». Det viste seg også at dette var en finfin navnelek i tillegg til å være engasjerende og morsom. Deretter tok vår volunteer fra Nouret Kotkat, Jessica, oss gjennom en tellelek som var ny for de fleste, men lett å lære og veldig artig. Ungdomsgjengen lærte oss en aktiv og morsom lek, «Hi, Ha, Ho», her fikk vi opp pulsen og det ble god stemning og mye latter. Siden de aller fleste var slitne etter ei lang uke på skole eller jobb, og vi skulle starte opp tidlig neste dag, valgte vi å runde av litt tidlig.

Det var en kvikk og uthvilt gjeng som møtte tidlig opp til frokost på lørdagen. Det var satt opp et relativt tett program, men det var også satt av tid til sang, lek og andre pauser underveis. Den store plenumssamlingen fikk store deler av formiddagen til et styrekurs. Kurset var satt opp som to paralleller hvor det ene var «. Leder og sekretær: Årshjul for lagsstyrer: hva skal gjøres og når skal rapporter/dokumenter sendes inn. Aktivitetsplan». Samtidig gikk det et kurs for kassererne «Kasserer: kontoplan og nødvendige krav, og hvilke midler kan søkes- hvordan». Begge kursene gir nyttige verktøy for de tillitsvalgte i styrene, og er ment å gi oversikt og trygghet i driften av lokallaga.

Samtidig som det ble holdt praktiske kurs for lokalstyrene var det satt av tilsvarende tid for at de forskjellige utvalgene kunne møtes og arbeide med sine oppgaver. Ungdomsutvalget, internasjonalt utvalg, barnepolitisk utvalg og organisasjonsutvalget gikk hvert til sitt og brukte tida til å arbeide med planer og konkrete oppgaver som ligger i nær framtid. Ungdomsutvalget jobber nå med forskjellige ungdomskurs, det første planlagt som et påskekurs, og deltagelsen vår på IFM-SEI-leiren «Common Ground» i England til sommeren. De planlegger også en egen ungdomsaktivitet i løpet av høsten.

Det internasjonale utvalget har mye å jobbe med framover, og det er særlig jakten på et nytt internasjonalt engasjement det letes etter. Det er også jobbing rundt neste runde av Demokratiskolen sammen med ABN (Arbeiderbevegelsens Barneorganisasjoner i Norden), der er det noen tråder som skal samles.

 

Barnepolitisk utvalg er i full gang med planlegging og ferdigstilling av #BL2020 – Barnas Landsmøte. Her er det knyttet spenning til hvordan interessen er ute i laga og hvor mange deltagere som melder seg på til det som blir et eget demokrativerksted for barn og ungdom. Det skal også skrives egne momenter til barnas 1.mai-tale og utvalget prøver hele tiden å være på med uttalelser i barnepolitiske saker vi er særlig opptatt av.

Organisasjonsutvalget jobber hele tiden med de viktige sakene som skal til for at Framfylkingen er en så god og veldrevet organisasjon som mulig. Det er organisasjonsutvalget som blant annet har utarbeidet strategidokumentet «Trygg organisasjon».

Etter en utvidet pause med gode muligheter for å gå ut å få litt frisk luft før vi samlet oss igjen for en deilig lunsj.
Etter lunsj fortsatte utvalgene med sitt arbeide. Alle andre samlet seg i Lillesalen for en nyttig og praktisk innføring i medlemsoppfølging og medlemsregisteret. Vi vet det er mange som føler seg usikre i bruk av Hypersys, men vi prøver å vise gjennom praktiske øvelser at det er et virkelig godt verktøy som det er overraskende enkelt å bruke. Alle i lagene som har alle lokale tilganger har mulighet til å delta på kurs i bruk av medlemsregisteret, der de kan bruke sine erfaringer og få direkte hjelp til å løse sitt lags utfordringer og finne alle mulighetene.

Innimellom de forskjellige arbeidsøktene var det som sagt satt av masse tid til allsang og lek, noe som i tillegg til å lette på stemninga er viktige verktøy for oss som er bærere av arbeiderkultur. Det både styrker samholdet mellom deltagerne og er en gøyal måte å bli bedre kjent med hverandre.

Etter en god pause var det klart for en arbeidsøkt i plenum. Dette var lagt opp som en open space drøfting. Først tok alle deltagerne et ark hvor det var plass til å skrive opp et «problem» fra sitt lag på forsiden. Etter de hadde fylt inn ble alle arkene samlet inn og lagt ut på et stort bord. Deretter kunne alle gå og finne et problem de hadde kjennskap til og et forslag til en måte det kunne forsøkes løst. Etter en stund med dette satt vi oss alle i en stor ring og løste, eller kom med forslag til løsninger, på flere av de som gikk oftest igjen. Det ble en veldig fin økt og deltagerne var aktive deltagere.

Etter en kjapp oppsummering av dagens hovedpunkter var det en lang pause før vi møttes i Bjørkesalen restaurant for middag. Etter middag var det godt med litt frisk luft, så ungdommene hadde fått i oppgave å dra i gang noen leker vi kunne gjøre utendørs. Vi lekte «evolusjon» og «Hi, ha, ho!», begge fine leker for å holde varmen og være i bevegelse. Etter vi hadde lekt og stått ute og skravlet en god stund gikk alle hvert til sitt. Noen samlet seg i resepsjonsområdet ved peisen, noen gikk ned i salen og hadde mer sang og leker der, mens andre igjen var mest klare for å legge seg.

Søndag startet friskt og raskt med mer sang og lek etter frokost. En rask presentasjon av dagens program og deretter var vi godt i gang igjen. Marrie Anne fra sentralstyret spilte en egenkomponert sang for oss. En nydelig men trist sang som hun hadde komponert etter å ha sett en særlig tøff reportasje om flyktningers situasjon. Sangen oppfordret oss alle til å våge å se, ikke snu oss vekk men gjøre det vi kan.Vi fikk samlet alle deltagerne for gruppebilder før de som har lang reise hjem måtte forlate oss.

Det var også en viktig del av programmet å presentere årshjulet for 2020, se på sentrale og lokale aktiviteter og en kjapp innføring i planarbeid. En fin måte å utveksle ideer og tips om lokale tilbud. Målet vårt er at det skal være tilbud om en stor sommerleir hvert år, enten i egen regi eller som deltager på sommerleir hos en av søsterorganisasjonene i nabolandene våre. Det er stor enighet om at leir og aktiviteter er selve limet i en organisasjon som vår.

Leirkomiteen for vår deltagelse på DUIs JUBI-leir på Fyn i sommer presenterte planene for denne. Det er Marrie Anne og May-Tove som er leirledere for denne. Det er lagt opp til en fin tur til Danmark og interessen er allerede stor.

Ungdomsutvalget som er leirkomité for IFM-SEI-leiren Common Ground presenterte sine planer, og inviterte laga til å spre informasjonen til laga slik at flest mulig får muligheten til å delta på det som ser ut til å bli en fin arena for å knytte nye vennskapsbånd.

Etter presentasjonene og en kjapp pause var det en runde om hvordan vi best kan bedrive medlemspleie og i tillegg øke medlemsveksten. Vi må både jobbe for å beholde de medlemmene vi har, men også verve nye medlemmer. Framfylkingen trenger vekst og vi må fortsette den gode trenden vi har sett. Dette førte oss rett over i Vervestafetten for 2020 og de litt «hårete» målene vi har satt oss for å fortsette økningen framover. Vinnerne av høstens vervestafett ble kunngjort, og premier ble delt ut.

Barnepolitisk utvalgs leder, Hillevi, informerte om Barnas landsmøte 2020, og svarte på spørsmål rundt arrangementet.

Tonje oppsummerte helga og det vi hadde arbeidet med. Da var det bare en ting som sto igjen før lunsj og hjemreise, broderringen! Vi gjør alltid broderringen før vi avslutter på større samlinger, dette er en hyggelig tradisjon og en fin måte å minne oss om solidaritet og vennskap.

Ledersamlingen var svært engasjerende og deltagerne kunne reise hjem til sine lag fulle av ny kunnskap og forhåpentligvis med noen nye ideer til hvordan de kan møte utfordringer i laget. Målet med samlingen er økt kunnskap, tettere fellesskap og ikke minst økt pågangsmot til å jobbe i eget lokallag. Gruppen som var samlet denne helga var en framoverlent og engasjert gjeng, som hadde ideer, utfordringer og også forslag til løsninger. Det er takket være alle de flotte tillitsvalgte ute i laga våre at vi i det hele tatt eksisterer, det er laga som er Framfylkingen.

Takk for denne gangen og hjertelig velkommen tilbake på leder- og styresamling neste år til omtrent samme tid!