Riktig god og fredfylt jul til alle våre gode venner og bidragsytere!

Det nærmer seg jul og vi senker ned tempoet etter hvert som vi gjør ferdig våre siste forberedelser. Her på kontoret er det årsavslutning og kontingenter som er det siste som skal i havn før skuldrene kan senkes helt. Vi ønsker å takke alle våre medlemmer, våre tillitsvalgte og våre gode støttespillere for et innholdsrikt og fint år 2019. Vi er glade for å se at så mange av dere vil fortsette veien videre sammen med oss og at Framfylkingen vokser seg sakte større og sterkere. Vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland snakket varmt om organisasjonen vår under sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i våres. Lenke til videoen på YouTube og deler av teksten finner du ved å åpne denne artikkelen.

Gro sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i 2019 #aplm2019 Gro sin tale starter 7:10 ut i videoen og varer til 17:40. Delen om hennes barndom og Framfylkingen går fra 8:30 til 11:00. Vi ble veldig glad for at hun la vekt på hvilken rolle vår organisasjon betydde for henne og hennes venner i oppveksten, og for hennes valg senere. Dette er vår julegave til oss selv og dere i år. Denne talen kan vi simpelthen ikke se oss lei på.

Om oss sa vår tidligere statsminister dette: «- Jeg er glad for at dette landsmøtet har tatt initiativ og diskutert nye tiltak for barnas oppvekstmiljø, for å skape et enda sterkere fellesskap for våre yngste. Og da må jeg tenke tilbake på hvordan Framfylkingen, og mange vet i dag ikke hva det var, men det fortjener på en sånn dag å bli nevnt. Det var et viktig slik fellesskap for så mange av oss i etterkrigsårene. Vår bevegelse brukte krefter på å skape en slik ramme for arbeiderfamiliens barn. Rolf Hansen og Werna Gerhardsen var våre markante og inspirerende ledere den gangen. Og 1. mai 1946 så husker jeg her ute på Youngstorget, det var kaldere enn i dag, det var vind og blåst, og min bror Erik og jeg som da var seks og syv, jeg var syv og han var syv år gammel, vi stilte stolte opp først i toget under Sentrum framlag sin fane. Dette er den første 1. mai jeg kan huske. Også husker jeg Nordisk barneleir, altså Framfylkingens leir i 1947 på Gjøvik. Da doblet vi befolkningen på Gjøvik i de ukene den leiren varte, så mange var vi. Og jeg husker hvordan alle voksne syntes å stå i givakt den dagen under leiren da den unge og vitale partisekretæren Håkon Lie skulle besøke oss. Ja han kom kjørende gjennom leiren i åpen Jeep, og jeg er overbevist om at han han sto i den Jeepen (latter og applaus).I mange år ble det så mange nye muligheter for å bidra til engasjement og fellesskap. Vi tok initiativ og skapte Sosialistisk gymnasiastlag, og noen år senere Arbeiderpartiets studentlag. Jeg var heldig, jeg hadde aktive og radikale foreldre. Gutter og jenter ble behandlet likt og de samme kravene ble stilt til oss alle.»

Riktig god jul og et godt nytt år til dere alle.
Vær stolte av å tilhøre en organisasjon med gamle og solide røtter.

#barnførst #solidaritet #samhold

Illustrasjonsbildet er et utsnitt av en større tegning som var med i Framfylkingen i Oslo sin tegnekonkurransen «Oslo min miljøby» om å tegne sin framtidsvisjon av miljøet i bylivet.

 

Oslo 18. desember 2019