Utvalgskonferanse på Jeløya

lørdag 23. november var flere deltagere fra de forskjellige utvalgene våre samlet på idylliske Jeløya Radio for en dag med strategi- og planarbeid. Det ble gjort mye bra arbeid og alle var enige i at det var en nyttig samling hvor alle utvalgene fikk på plass viktige punkter for hva de skal gjøre framover. de fire utvalgene våre er ungdomsutvalget, internasjonalt utvalg, barnepolitisk utvalg og organisasjonsutvalget.

Når rammene rundt er så flotte, og motivasjonen så høy som den var på lørdag, så blir det også gode planer ut av det.

Ungdomsutvalget var de med flest deltagere tilstede og de la også fram noen spennende planer for hva de ønsker å gjøre framover for ungdommene som er medlem i Framfylkingen. Der kommer det mye spennende aktiviteter framover, både egne og deltakelse på andres som for eksempel sommerleiren til Woodcraft folks i England til sommeren.

Det internasjonale utvalget hadde også flere tilstede og kunne legge fram planer for prosjekter de kunne tenke seg å delta på ute i de internasjonale nettverkene våre. Det er mye spennende som kommer til å bli aktuelt.

Hos det barnepolitiske utvalget var ikke deltagelsen så stor denne gangen, men det la ingen demper på planlegging for framtidige aktiviteter. Det er særlig synlighetsarbeid på større barnepolitiske saker og ikke minst barnas landsmøte som står høyt der.

Det siste utvalget, organisasjonsutvalget, hadde også mye å jobbe med. Framfylkingen er en organisasjon i stor utvikling og utvalget har mange viktige saker å holde fokus på framover.

Gjennomgående hele dagen lå verving og hvordan vi kan fortsette den gode veksten vår framover, og hva vi skal gjøre for å få resultater enda raskere. vi snakket om vekstplaner og strategier for framtidig vekst og hvordan vi skal nå vekstmålene våre. Gjennom praktiske øvelser og idèmyldring ble vi alle inspirert til å ta med oss verktøyene ut i praksis. Utvalgene har også sine arenaer de kan bruke og hver enkelt sitt nettverk. Framfylkingen er en organisasjon med gode tilbud til barn, unge og hele familien, det burde være attraktivt for mange flere å være med på laget vårt.

Neste større samling i Framfylkingen blir på lagledersamlingen den 17. til 19. januar på Sørmarka. Vi håper mange tillitsvalgte fra alle lokallag kommer dit sammen med oss.