Debattartikkel om barns klagerett i Klassekampen 20. november

På Framfylkingen og barnas dag 20. november hadde vi vår felles debattartikkel på trykk i Klassekampen. Innlegget omhandler viktigheten av at de som har ratifisert FNs barnekonvensjon også signerer den tredje tilleggsprotokollen som sier at alle barn skal ha en uavhengig instans de kan klage til når de er utsatt for krenkelser og urett. Debattartikkelen er skrevet av de fire organisasjonene i Arbeiderbevegelsens barneorganisasjoner i Norden – ABN, og den har blitt publisert i ulike tidsskrifter i alle fire landene i uka som var.

Les hele debattartikkelen via lenken under:

Klassekampen_felles_debattartikkel_ABN_barns_klagerett