Hva er DU interessert i?

Til unge i Framfylkingen mellom 13-25 år! Framfylkingen har tilbud som kan passe deg! Framfylkingens utvalg ønsker å være oppdatert på hvilke saker og aktiviteter medlemmene er opptatt av og kunne tenke seg å engasjere seg i. Hva er din mening? Vi ønsker din deltakelse i Framfylkingens arbeid; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Internasjonalt utvalg
Framfylkingen er en organisasjon som også bryr seg om hva som skjer i utenfor Norge og er opptatt av internasjonal solidaritet. Vi har tradisjon for at unge i Framfylkingen også engasjerer seg internasjonalt. Bli med å påvirke hva som blir vårt neste prosjekt.

Barnepolitisk utvalg
Framfylkingen setter barn først og vi er naturlig nok opptatt av barnepolitiske saker. Utvalget skal sette lys på politiske saker som berører barn og unges oppvekst og hverdag. Vi trenger bidrag fra engasjerte ungdom som liker å skrive artikler, innlegg til aviser o.l. eller taler. DU kan være med å arrangere Barnas Landsmøte i juni 2020 om du kontakter oss.

Ungdomsutvalget
Vi har mange unge medlemmer i Framfylkingen og utvalget skal jobbe med saker og aktiviteter som berører ungdom/unge. Det skal bli lokale og regionale ungdomsutvalg. Utvalget skal arrangere nordisk Demokratiskole i 2020 for unge i alderen 15-20 år. Utvalget vil også lage kurs som interesserer ungdom i alderen 13-18 år. Det planlegges å reise en gruppe fra Framfylkingen i sommerferien til internasjonal leir i England og det blir også leir i Danmark som mange i Framfylkingen i alle aldre, vil delta på.

TA KONTAKT: postmaster@framfylkingen.no