26. september – internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Å avskaffe alle atomvåpen er et av de eldste målene til FN, og var temaet for FNs generalforsamlings første resolusjon i 1946. Hos Framfylkingens internasjonale utvalg er også en verden helt fri for atomvåpen ett av de store fokusområdene.

Derfor var ett av forslagene det internasjonale utvalget sendte inn for behandling i vårt landsmøte i år dette:

Forslag til LM 2019 fra Internasjonalt utvalg

2.1: Forby atomvåpen

Framfylkingen er dypt bekymret for den økende risiko som atomvåpen utsetter oss for.
Verden har mange ganger vært på randen av kjernefysisk katastrofe som følge av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker.

Å fortsette å satse på kjernefysisk avskrekking setter livet på jorda i fare.
FN-traktaten som forbyr atomvåpen er et viktig skritt på en lang vei mot en atomvåpenfri verden, men Norge har ikke undertegnet denne.

Å undertegne bidrar til at atomvåpen stigmatiseres som uakseptable våpen for alle land.
Slik kan vi få en ny bevegelse i det fastlåste arbeidet med gjensidig og balansert kjernefysisk nedrustning og deretter avskaffe disse våpnene.

Framfylkingen vil:
– At Norge skal undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Sentralstyrets innstilling: Forslaget støttes

Dette ble videre drøftet og senere vedtatt i vårt landsmøte:

Forslag 2.1 fra internasjonalt utvalg
Redaksjonskomiteen støtter sentralstyrets innstilling

Vedtak:
Landsmøtet vedtar forslag 2.1 Forby atomvåpen

«Nuclear weapons present an unacceptable danger to humanity. The only real way to eliminate the threat of nuclear weapons is to eliminate nuclear weapons.»

FNs Generalsekretær, António Guterres

En verden uten atomvåpen burde vi nesten kunne ta for gitt, og at det fremdeles skal være så vanskelig å få alle land til å ratifisere og gjennomføre er forunderlig. Enda mer forunderlig er det at vårt eget lands regjering ikke ønsker å signere på og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

På FN sine nettsider er det mye lesestoff om arbeidet for å få en verden uten kjernefysiske våpen. Der kan vi blant annet lese at å avskaffe alle atomvåpen er et av de eldste målene til FN, og var temaet for FNs generalforsamlings første resolusjon i 1946. Nedrustning har vært et gjennomgående tema på Generalforsamlingen siden 1959. Det har vært et framtredende tema på ulike ikke-spredningskonferanser siden 1975, og det har vært støttet av hver eneste generalsekretær opp gjennom tidene.

2017: FN med omfattende forbud mot atomvåpen
7. juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. 112 land stemte for avtalen. Norge var ikke blant disse. Begrunnelsen til den norske regjeringen var at avtalen ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Vi i Framfylkingen gjentar vår oppfordring til den norske regjeringen om å undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Vi ønsker oss en verden som er helt fri for atomvåpen, hvor de mer enn 15 000 våpnene som finnes blir destruert og hvor det er et forbud mot å produsere og anskaffe seg nye!

Les også mer om kampen mot atomvåpen på United Nations offisielle nettside.

 

Bildet på forsiden er fra Peace day i Forente Nasjoners hovedkvarter i New-York i 2016.
Foto: UN_medialiberary