Bildet viser medlemmene i det nye sentralstyret samlet til et gruppebilde

Det nye sentralstyrets første samling

Det nye sentralstyret satt seg ned for første gang etter landsmøtet og møttes i Oslo fra lørdag 14. til søndag 15. september. Det er alltid mye å sette i gang med når en tar fatt på ny landsmøteperiode, det var også tilfellet denne helgen. Det var en motivert og framoverlent gruppe som møttes tidlig lørdag morgen

Styrets oppgaver
Det var mye som sto på programmet for helgen og det var godt å komme i gang med arbeidet. Etter en orientering fra administrasjonen var det satt av tid til en orientering om organisasjonens situasjon nå. Det er landsmøtet som avgjør hva Framfylkingen skal konsentrere seg om og hvilke saker vi skal vektlegge i perioden fram til neste landsmøte, en konkretisering av målene våre og veien fram dit. Derfor var det også satt av tid til å prate om våre oppgaver etter landsmøtet og skape en rolleforståelse hos styremedlemmene.

Landsmøtet er vårt høyest bestemmende organ og våre medlemmers viktigste samling. Det er viktig at landsmøtene blir gjennomført på en god måte for våre medlemmer og lokale lag. Det var derfor en satt av en egen del av programmet til evaluering av både planleggingen og gjennomføringen av dette.

bildet viser mennesker som sitter rundt et bord og leser i forskjellig informasjonsmateriell

Det nye sentralsyret møtes for å starte arbeidet i denne landsmøteperioden.               Foto: Hillevi Tovik

Økonomi og aktivitet
Vår økonomiske situasjon er alltid en viktig del av sentralstyrets arbeid. Det ble en grundig gjennomgang av Framfylkingens regnskap per i dag, hvilke støtteordninger vi søker og skal søke framover. Sist men ikke minst er hele vår virksomhet avhengig av at vi har betalende medlemmer, derfor ble kontingentinngangen ved siste opptelling et tema.

bilde av fire damer som blar i medlemsbladet vårt og snakker sammen

Det er bra for organisasjonen at det har kommet  flere nye i vårt sentralstyre. Foto: Hillevi Tovik

Kjernevirksomheten i Framfylkingen er alle de gode tilbudene de lokale laga har til sine medlemmer, det er først og fremst dette vi driver med, gode aktiviteter for alle. For å arrangere aktiviteter og treff er det nødvendig med penger for gjennomføring. Alle laga kan, eller rettere sagt bør, være flinke til å søke frifondsmidler for finansiering av sitt lags aktiviteter. Vi anser det som så viktig at dette ble en stor del av programmet på sentralstyremøtet. Alle lokale lag får tildelt sine «faddere» i sentralstyret, derfor er det også viktig at disse forstår gangen i frifondsmidlene slik at de kan følge opp «sine» lokallag.

Det var satt av godt med tid til det sosiale med gode måltider og gruppebygging. Framfylkingen er bærer av arbeiderkultur så allsang er det alltid mye av, og vi liker å synge.

deltagerne på sentralstyremøtet står rundt et bord for å synge allsang

Det pleier å være allsang på møtene i sentralstyret.

Utvalgene
Dag to var det arbeid med de fire utvalgene vi fikk i organisasjonen etter forrige landsmøte. For å gjøre arbeidet i sentralstyret og i organisasjonen mer målrettet og effektivt blir sentralstyremedlemmene i hver periode fordelt på de fire utvalgene. Vi prøver alltid å fordele etter interesser og ressurser på området.

Utvalgene er:
Organisasjonsutvalget (skal jobbe med organisatoriske saker og utvikling)
Eddie Ingebrigtsen (utvalgsleder), May-Helen Nilsen, Tormod Asle Jarsve
Internasjonalt utvalg (jobber med våre internasjonale engasjement og samlinger)
Dilek Kanat (utvalgsleder), Marrie Anne Leijenaar , May Tove Solum Tollefsen, Ali Malick
Ungdomsutvalget (ungdomsrettet arbeid, har overtatt etter Rett Fram)
Åsta Rohmann (utvalgsleder), Sebastian Gåsemyr Staalesen
Barnepolitisk utvalg (ivareta vårt barnepolitiske fokus og engasjement)
Hillevi Tovik (utvalgsleder), Eirin Josefine Leirvik, Suhur Lorch-Falch, Tor Engevik

Det ble lagt ned mye jobb i presentasjon av utvalgene og deres oppgaver. De som gikk inn i de forskjellige utvalgene samlet seg i grupper og jobbet med sine saker og planer framover. Det var også plass for arbeid med rolleforståelse og hva som forventes av utvalgene framover. Det er som sagt mye vi må ta tak i, både nye oppgaver og videreføring av det som er startet opp.

viser en mann som peker på en tavle med mange lapper på

Ali Malick viser til ett av svarene på gruppearbeidet. Foto Hillevi Tovik

En tavle med mange lapper på, svarene på en oppgave

Inspirasjonstavle og svar på gruppeoppgave under utvalgenes arbeid. Foto: Hillevi Tovik

Vekstplaner og styrking av det eksisterende
På denne første samlingen ble også planene for sentralstyret framover lagt. Utvalgskonferansen, ledertreff og resten av årshjulet for organisasjonen sentralt. Det ble avslutningsvis lagt vekt på medlemsvekst og verving. Det ble lagt et mål om ti prosent vekst hvert år fram mot neste landsmøte, og å bli bedre på oppfølging av eksisterende medlemmer for å styrke organisasjonen.

Det er en motivert og arbeidsklar gjeng som nå tar fatt på oppgavene sine i den inneværende perioden. Vi gleder oss over tida som kommer, dette blir to spennende år i Framfylkingen. Samlinga for sentralstyret ble avsluttet med broderringen før alle gikk hvert til sitt.


Sentralstyremedlemmer 2019-2021:
Kristin Sæther (styreleder, LO sekretær)
May Tove Solum Tollefsen (Hedmark)
May-Helen Nilsen (Buskerud)
Dilek Kanat (Trøndelag)
Eddie Ingebrigtsen (Oslo)
Hillevi Sofie Tovik (Oslo)
Marrie Anne Leijenaar (Oppland)
Sebastian Gåsemyr Staalesen (U) (Oslo)
Tor Engevik (Hordaland)
Tormod Asle Jarsve (Hedmark)
Åsta Rohmann(U) (Østfold)
Tonje Tovik (generalsekretær)
Shakeel Rehman (ansattes representant)

Møtende varamedlemmer:
Eirin Josefine Leirvik (Trøndelag)
Ali Malick (Hordaland)
Suhur Lorch-Falch (Hedmark)

Bildet viser medlemmene i det nye sentralstyret samlet til et gruppebilde

Det nye sentralstyret – fra venstre bak: Kristin Sæther, Suhur Lorch-Falch, Hillevi Tovik, Eirin Josefine Leirvik, May Tove S. Tollefsen, Dilek Kanat, Eddie Ingebrigtsen, Åsta Rohmann, Marrie Anne Leijenaar. Fra venstre foran: Ali Malick, Tor Engevik, Sebastian Gåsemyr Staalesen, May-Helen Nilsen, Tormod Asle Jarsve og Tonje Tovik. Foto. Shakeel Rehman