Et valg med fokus på skole og fritid!

Skoleferien er over og de fleste barn og unge starter på skolen denne uka. For mange blir det et møte med kjente og ukjente utfordringer nå når hverdagen starter opp igjen.

Veldig mange har kost seg med ferie og spennende opplevelser sammen med venner og familie, men mange barn og unge får ikke den muligheten. Det kan være mange grunner til det, men ofte er det økonomi, helse, rus og familiesituasjon som gjør at mange ikke har en god sommerferie. Det er trist og urettferdig at ikke alle barn og unge får like muligheter til en god sommer, at det finnes så mange som ikke har morsomme ting å fortelle fra ferien sin. Det er på bakgrunn av dette Framfylkingen ønsker å belyse to saker som opptar oss.

Fritid er en viktig del av vår kultur og barna må gis muligheter til god fritid uavhengig av hvordan situasjonen til de foresatte er. Alle barn fortjener og trenger gode opplevelser i fritida si.
Vi mener den beste måten å få til dette er overordna universelle ordninger slik at ingen blir avhengig av veldedighet for å få tilgang til fritidsaktiviteter. I dag er det urettferdige forskjeller på hvem som får delta i fritidsaktiviteter, noe som bidrar til utenforskap for mange barn og unge. At alle barn og unge skal ha rett på minst en ukentlig aktivitet ønsker mange organisasjoner å bidra til.

Kommunene må også kartlegge behovene hos sine innbyggere, og ta ansvar for at det finnes gode alternativer utover det det frivillige lag og foreninger kan bistå med. Framfylkingen har mange frivillige som sørger for mangfoldige tilbud lokalt og nasjonalt, og vi ønsker alle velkommen i våre aktiviteter. For å gjøre tilbudene våre best tilgjengelige for alle har Framfylkingen derfor en medlemskontingent som er den laveste en organisasjon er pålagt å ha, femti kroner i året. Gjennom våre lokallag og alle våre frivillige håper vi å kunne gjøre en forskjell for de som ønsker å være med.


Foto: Tonje Tovik

Skolen er universell fordi alle er pålagt offentlig skolegang, derfor bruker barn og ungdom veldig mye av sin i oppvekst der, på skolen. Nettopp derfor er det viktig at skolehverdagen gir barna like muligheter til å utvikle nye ferdigheter og til å vokse som individer. Utenforskap kan oppstå når barna ikke får tilrettelagt undervisningen etter sitt behov. For å ha oversikt og gi nødvendig oppfølging mener Framfylkingen at skolene må styrkes med gode lærerressurser som kan ivareta alle faglige behov. Vi mener også at skolehverdagen bør legges opp slik at lekser i stor grad gjøres på skolen, da har alle bedre forutsetninger for å holde faglig følge. Andre grep som kan tas handler ikke om det skolefaglige men om helse.

Skolemåltid gir barn og unge bedre muligheter til å holde energien oppe og mestre gjennom hele skoledagen. I dag er det alt for mange som spiser dårlig eller ingen mat, dette burde være en enkel sak å rette opp i, alle er jo på skolen uavhengig av bakgrunn og familiesituasjon. Det er et ansvar kommunene må ta på seg. En riktig fordeling av statlige midler til kommune og skole gir den muligheten. Store og gode helsereformer har tidligere gitt gode resultater og gir god grunn til å gjeninnføre skolemåltidet igjen.

Eksempel på skolelunsj.
Foto: Robert-Owen-Wahl/ Pixabay

Disse sakene er det mange politikere og partier som er opptatt av, vi ser en økende interesse blant flere av partiene til å ta tak i utfordringene og finne gode løsninger. I Framfylkingen har vi tiltro til at dette er mer en tomme ord og at vi er på vei mot en mer rettferdig skole for alle. Framfylkingen oppfordrer derfor alle med stemmerett til å stemme på de politikerne som vil sette i gang disse tiltakene i skolen.

Barna er alltid uskyldige i forskjellene de opplever og derfor er det vår plikt å jobbe fram gode løsninger som er rause og inkluderende så alle får delta. Dette mener vi er viktig for å utjevne forskjeller, demme opp for utenforskap og skape tryggere og bedre rammer for de yngste og mest sårbare innbyggerne våre.

#barnførst! #tabarndompåalvor #barnharretttilåhadetgøy
#skolematgirgladebarn #godskolegirgoderesultater #tryggebarnergladebarn

 

Teksten sto også på FriFagbevegelse denne uka