Framfylkingens landsmøte

Andre helga i juni var det igjen klart for vårt landsmøte, det nittende i rekken. Landsmøtene er organisasjonens viktigste forum, det er her vi evaluerer arbeidet som er gjort og staker ut kursen for Framfylkingens framtid. Det var mange som stilte opp som delegater for sine framlag denne helga, og tok del i at Framfylkingens demokrati fungerer som det skal

Igjen samlet vi oss på den fantastiske leirskolen LO har ved Moelv i Ringsaker. Vi har arrangert våre landsmøter her på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker i mange år og trives godt med å være samlet nettopp her.


Medlemmene som deltar på vegne av sine lokallag har en stor mulighet til å påvirke slik at Framfylkingen arbeider på en måte de synes er best. Det var godt over hundre medlemmer som deltok denne gangen og det gjorde på vegne av 21 av våre mest aktive lokallag.

Selv om et landsmøte er en høytidelig og viktig samling så er det alltid satt av stor plass for lek og hygge på våre landsmøter. Vi er tross alt en leken familieorganisasjon som legger vekt på arbeiderkultur og tar på alvor at vi er en bærer av denne.

Vår styreleder gjennom to år, Kristin Sæther, åpnet landsmøtet fredag kveld etter at delegater fra hele landet hadde ankommet, sjekket inn, senket skuldrene og fått en deilig middag. Etter åpningstalen spilte Magnor framlags Amalie Lorch-Falch en kort konsert på fiolin, et instrument hun behersker til perfeksjon.

Etter konserten var det konstituering av møtet som sto for tur. Kveldens møtevirksomhet ble avsluttet med allsang av arbeidersanger før det ble mer lek og moro.

Lørdag var dagen beretninger, regnskap, budsjetter og planarbeid sto på programmet. Det var mye som skulle på plass og mange forslag til debatt.

I år ble arbeidsdokumentet om Trygg organisasjon, som sentralstyret og utvalgene har jobbet med i perioden, vedtatt. Dette er et dokument som skal ligge til grunn i all vår aktivitet og være et verktøy for hvordan vi alltid skal være en trygg, inkluderende og åpen organisasjon, et sted det skal være trygt å være.

Noe som ikke har vært gjort på flere landsmøter, men som var tilbake igjen i år, var gruppearbeider og samtaler rundt planen som skulle vedtas. På den måten fikk alle tilstedeværende en dypere innsikt og forståelse av hva det dreier seg om og hvordan dette kan innføres på en god måte i alle ledd, helt ut i lokallaga. Det var aktiv deltagelse både i gruppearbeidene og i den påfølgende debatten.

 

Gjennom den lange møtedagen var det satt av godt med tid til pauser, sang og forfriskninger. Etter møtedagens slutt var det duket for landsmøtemiddag i kantina. Her hadde kjøkkenet gjort seg flid med oppdekking og festmaten.

Som nevnt er Framfylkingen også kulturbærere i arbeiderbevegelsen og vi føler det er en viktig del av vår rolle å dele og delta i den mangfoldige kulturskatten forvalter. Som underholdning ved festmiddagen kom arbeidersangkoret NEO+ og sang kjente og kjære sanger for oss og med oss. Det ble en flott middag og en hyggelig kveld.

Søndag var alle klare for den siste delen av landsmøtet. Her var det mye av det formelle som skulle på plass etter redaksjonskomiteenes innstillinger. Søndag er dagen for å samle trådene og dagen valgene gjøres.

 


Etter valgkomiteens innstilling, forslag fra landsmøtet og avstemminger har Framfylkingen nå en ny kontrollkomite og et nytt sentralstyre. Mange fortsetter på sine plasser og nye er valgt inn.

Nye i kontrollkomiteen er:

  • Bjørn-Jarle Røberg-Larsen fra Elverum
  • Sonia Tangen fra TrondheimArne Løseth fra Kurland fortsetter på sin plass i komiteen.

Nye i sentralstyret i kommende periode er:

  • Eddie Ingebrigtsen fra Oslo
  • Ali Malik fra Åsane
  • Eirin Josefine Leirvik fra Hommelvik
  • May-Helen Nilsen fra Modum, hun er valgt til vår nye nestlederForuten styreleder, Kristin Sæther, generalsekretær, Tonje Tovik, og ansattes representant, Shakeel Rehman,  fortsetter May-Tove Tollefsen fra Odal, Marrie Anne Leijenaar fra Hadeland,
    Tor Engevik fra Bergen, Tormod Asle Jarsve fra Kongsvinger og Solør, Hillevi Tovik fra Oslo og Suhur Lorch-Falch fra Magnor på sine plasser i sentralstyret.

Etter valg og oppsummeringer var ferdig gjensto det å takke for et produktivt og godt landsmøte før alle delegater, observatører og gjester dro hver til sitt.

Selvfølgelig ble møtet, tradisjonen tro, avsluttet med broderringen ute på gårdsplassen. Det er alltid den perfekte måten å si stå sammen og på gjensyn!

Takk for et fantastisk landsmøte!

En god del av delegatene hadde allerede reist hjemover da gruppebildene ble tatt,
men det var fremdeles mange som var med på bildene.
Alle bildene er tatt av Tonje Tovik og Danny Seterdal

 

30. juni 2019