bildet viser fem knyttede never som møter hverandre i en sirkel, skal symbolisere samhold og styreke

1. mars er FNs internasjonale dag mot all diskriminering!

Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er UNAIDS som har ansvaret for markeringen. Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet.

FNs internasjonale dag mot all diskriminering setter søkelyset på de millioner av mennesker som lever med stigma og diskriminering. Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er UNAIDS som har ansvaret for markeringen.

Diskriminering er negativ behandling av enkeltmennesker eller grupper på bakgrunn av blant annet kjønn, rase, nasjonal tilhørighet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, sosial klasse, alder og sivilstatus.

Diskriminering på jobb, skole, i helsevesenet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta for fullt i samfunnet.

Alle må bidra for å få slutt på diskriminering. Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #zerodiscrimination

Denne teksten sakset fra www.fn.no

Les mer om FNs internasjonale dag mot diskriminering der via denne lenken.

 

1. mars 2019