Lihkku beivviin! Sámi álbmotbeaivi – samenes nasjonaldag 2019, gratulerer med dagen!

I 1992 vedtok Samekonferansen at 6. februar skulle være den samiske nasjonaldagen, eller samefolkets dag, for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres en rekke steder i landet og er offisiell flaggdag.

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim håper folk tenker litt over eget forhold til samisk kultur og språk på Samefolkets dag.

Vi ønsker å gratulere med dagen –  lihkku beivviin!

 

Ungdommer fra Rett Fram lærer om samisk kultur på vinterleiren hos Oteren ved Storfjord, Troms – 2013