Framfylkingens lagledersamling 2019

I midten av januar var en gruppe tillitsvalgte fra alle kanter av landet samlet til lagledersamling. Dette har blitt en årlig tradisjon hvor det utveksles nyttig kunnskap, bånd knyttes gjennom sang, lek og moro, og vi koser oss litt ekstra sammen i de flotte omgivelsene Sørmarka byr på.

Fra fredag femtende til søndag attende januar var en herlig gjeng på nær femti personer samlet for å lære mer om, og jobbe med, organisasjonsarbeid. En annen viktig del samlinga var å lære hverandre bedre å kjenne og utveksle erfaringer og tips på tvers av laga.  Vi hadde deltagere fra Oteren i nord til Kristiansand i sør, fra Åsane i vest til Magnor i øst. Ja, det var en flott gruppe tillitsvalgte fra de forskjellige lokallaga våre som var samlet for ei tettpakket helg.

Etter innsjekk ble lagledersamlinga åpnet av vår styreleder Kristin Sæther, som også hadde en innledning om verving og hvorfor dette er et så viktig arbeid for at vi i det hele tatt skal eksistere som organisasjon. Generalsekretær Tonje Tovik ledet oss deretter gjennom noen spennende, gøyale og litt utfordrende hilseleker. Det er alltid en fin igangsetter og isbryter ved starten av en helgesamling hvor vi skal jobbe tett sammen.

Etter en bedre middag i restauranten samlet vi oss alle i veslestua i det nederste bygget, der hadde vi sangleker og en skikkelig engasjerende musikkquiz som noen av jentene satt i gang. Vi holdt godt tempo ei stund men når sant skal sies var de fleste litt «fredagstrette» og det ble tidlig kvelden for de aller fleste.

Lørdag startet tidlig og etter den tidlige avslutningen fredag det en opplagt gjeng som var klar for dagens program, og for et program. Vi startet opp friskt med et etterspurt kurs i grunnleggende organisasjonsarbeid.

Styrelederen vår har solid erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom omfattende tillitsvalgtskolering, sitt mangeårige lederverv i Fagforbundet Trondheim, en av landets største fagforeninger, og nå sin rolle som LO Sekretær med svært mange ansvarsområder. Hun loset oss gjennom alle trinnene i hva et styre må gjøre, hvorfor styret må gjøre det og hvordan det gjøres på en god og ryddig måte.

Som støtte til det videre arbeidet og en gave til deltagerne fikk alle hvert sitt eksemplar av «Tillitsmannen: En håndbok for Tillitsvalgte» av Einar Gerhardsen, ei bok som av mange kalles selve bruksanvisningen på organisasjonsarbeid for tillitsvalgte. Deltagerne satt seg i grupper slik at alle fikk trent seg på styrearbeid, medlems- og årsmøter gjennom praktiske øvelser.

 
    

Hovedinnleder og den alle gledet seg ekstra til å høre var Jon-Roar Bjørkvold, professor i musikkvitenskap og forfatter av mange bøker. Mange synes nok det kunne på papiret se litt tørt og kjedelig ut, men for et festfyrverkeri av en foreleser han viste seg å være! Hele rommet satt oppmerksomt og lyttet til alt han delte av kunnskapen om musikk som språk, formidler og kontaktskaper.

Vi kunne alle kjenne oss igjen og det han sa resonnerte virkelig med oss og våre egne opplevelser. Vi fikk også alle en ny forståelse av hvordan sang kan samle et land, både historisk under framveksten av selvstendige nasjoner og sist under tiden etter 22. juli hvor folket samlet seg i sang og fant trøst og samhold i det.

Men kanskje særlig fikk vi lære mer om hvor grunnleggende musikken er som en del av individets personlige utvikling. Bjørkvolds doktoravhandling «Den spontane barnesangen – vårt musikalske morsmål» var den første i sitt slag internasjonalt, og den vekket stor oppmerksomhet da og gjør det fremdeles. Å ha en formidler som han på vår ledersamling var virkelig stort, ingen gikk uberørt ut av rommet.

    

Etter en lang og god lunsj startet vi opp med mer organisasjonsarbeid, nå tok vi for oss hvordan vi kan være en trygg organisasjon, hva som kjennetegner det og hvordan det kan gjennomføres i alle ledd. Oppgaven løste seg ved å jobbe i det som kalles kafedialog, grupper som gikk rundt til de forskjellige oppgavene og bidro på alle bordene, dette skapte mye diskusjon og var en fruktbar måte å jobbe med oppgaven.

      

Selvsagt ble det også tid til sanger og lek underveis i programmet, det er viktig at vi tar vare på arbeiderkulturen gjennom å bruke den.

Etter en deilig middag var det sosial samling i peisestua igjen og der holdt vi på så lenge vi orket. Noen av de flinke unge jentene som var med hadde gjort i stand til mimeleker for de voksne, noe som var veldig gøyalt. Ellers ble det mye sang og gode samtaler. Marrie Anne hadde med seg gitaren sin og hun akkompagnerte oss gjennom hele helgen.

Søndag startet vi med lek og aktivitet, deretter var det tid for erfaringsutveksling og aktivitetstips mellom laga. Det er veldig fruktbart å dele ideer på den måten, for det som fungerer godt for ett lag vil høyst sannsynligvis gjøre det for et annet også. Etter idemyldringen var det tid for at Framfylkingens barnepolitiske utvalg skulle presentere seg og hva de jobber med.

      

Før vi avsluttet programmet på søndag var det et innspill fra valgkomiteen om laga kunne nominere aktuelle kandidater til valg ved  årsmøtet i juni, deretter hadde Tonje en gjennomgang av årshjulet vårt og aktiviteter framover. Som vi alltid gjør når vi er samlet så avslutter vi med broderringen før vi ønsker hverandre vel hjem!

  

For tillitsvalgte i lokallaga vil det igjen være mulig å bli med oss til neste år. Det blir i midten av januar og på Sørmarka igjen. Følg med i november da kommer det mye mer informasjon ut til lagas styrer.

Tilbakemeldingene vi har fått etter denne samlinga er overveldende, alle har vært positive og føler at de fikk godt utbytte av å være med. Vi i sentralstyret og i administrasjonen gleder oss allerede til neste år – for en helg dette var, takk til hver og en som deltok og dermed bidro til at det ble så vellykket!