Hallo Venn, i morgen det alle helgens dag!

Allehelgensdag er en merkedag på primstaven den 1. november. Den feires samme dato i Den katolske kirke og i enkelte angelsaksiske land. Dagen ble avskaffet som helligdag i Danmark-Norge ved festdagsreduksjonen av 1770, og feiringen ble flyttet til første søndag i november.

Tradisjonen med å kle seg ut på halloween, som kommer av All Hallows Eve, og betyr Alle Helgeners Aften, kan føres tilbake til den keltiske samhain som er høsttakkefest.

Halloween er ganske ny som feiring i Norge, men de siste tyve årene er den stadig mer utbredt og kan nå kalles en tradisjon også her. Siden den irsk/amerikanske feiringen er såpass ny her i landet er det mange som har meninger om den.

Visning av en film om vennskap som Selma hadde laga.

Mye tyder på at feiringen har kommet for å bli og mange velger å ha en mer norsk variant som vi kaller Hallo Venn, en vennskapsdag.
Mange hadde samlinger og feiret i helgen som var, og mange skal ha feiringer til helgen. Selve dagen for knask eller knep er i kveld.

viser to som sitter foran en gruppe utkledde barn og spiller gitar og synger

Vennesanger med Mona og Roger.

 

Trondheim Framlag hadde en fin feiring av vennskap og alle helgen forrige helg da de samlet sine til en stor Hallo Venn feiring. Det var litt over sytti medlemmer som deltok på festen og det ble solgt lodder. Noe godt må man ha så det ble servert pølser, saft og kaffe. Selma, ett av de unge medlemmene i Trondheim hadde laget en fin film om vennskap som ble vist, og det var allsang, kostymedans, tegning og skattejakt!


Selma og Mari selger lodd, og Sondre og Roger har vinnerlykke på loddene. Det ble en skikkelig hyggelig samling for store og små medlemmer hos Trondheim Framlag i helgen.

Hvis ditt lag har aktiviteter rundt alle helgens feiringen så send det gjerne inn til birgitte@framfylkingen.no

Det er viktig at alle som er med eventuelle bilder du sender inn har godkjent at disse brukes på trykk i bladet vårt og/eller på nettsida vår.