Demokratiskole for ungdom i Norden

Er du mellom 15-20 år? Da kan du som medlem i Framfylkingen melde ifra om din interesse for deltakelse på årets demokratiskole. Sammen med våre nordiske samarbeidspartnere i ABN, Arbeiderbevegelsens barne- og ungdomsorganisasjoner i Norden, starter Framfylkingen i år en egen demokratiskole for unge ledere.

Første samling for demokratiskolen er planlagt 16-18. november på Sørmarka i Norge. Tema på demokratiskolen i Norge er; Ordets makt.

Det er en arbeidsgruppe som er godt i gang med planleggingen av demokratiskolen i Norge. Det planlegges flere workshops, blant annet tale- og debatteknikk og hvordan lytte og forstå ord og kroppsspråk. Vi planlegger å ha flere talere om emnet under Demokratiskolen, men vår hensikt er å ha mange workshops under samlingen slik at ungdommene virkelig får lært mye om det viktige temaet. En viktig del av demokratiskolen vil handle om hatprat og retorikk som fører til rasisme og fascisme, dette var også en stor del av innholdet på Willy Brandt konferansen på Utøya i fjor.  Dette temaet leder så til neste samlingen som er i regi av Unga Örnar i Sverige. Deres del av demokratiskolen har de valgt å kalle Olof Palme seminaret.

Logoene til Nuoret Kotkat DUI-LEG og VIRKE, Framfylkingen og Unga Örnar

Tanken bak demokratiskolen er å utdanne ungdom til å bli trygge unge ledere i organisasjonen og gjøre dem rustet til å møte morgendagens utfordringer. Det er også en viktig del av samlingene å øke kjennskap og vennskap mellom unge ledere i Norden. Det er planlagt samlinger i Norge, Sverige, Danmark og på Island i løpet av det neste året. Temaene vil variere, men samtidig handle om de sentrale sakene for organisasjonene. Det planlegges også en rekke sosiale aktiviteter.

Framfylkingen har 9 ledige plasser til demokratiskolen i Norge og 4 av disse skal delta på samlingene i Norden.

Bli med på å styrke samarbeidet mellom organisasjonene i Norden og ABN gjennom demokratiskolen. Ambisjonen er at demokratiskolen skal være et årlig tilbud, og dersom du mener dette er av interesse for deg, da kan du fylle ut påmeldingsskjema på den vedlagte linken.

Påmeldingsskjema til Demokratiskolen!

Vi håper du melder om din interesse til årets demokratiskole!

Med vennlig hilsen
Tonje Tovik