Sentralstyret vårt var samlet i helgen

Denne helgen var vårt sentralstyre samlet for første gang siden sommeren. Denne gangen var det Oslo som var stedet og jammen kunne hovedstaden by gjestene på et aldeles fantastisk høstvær.

Framfylkingens sentralstyre er satt sammen av tillitsvalgte fra alle kanter av landet, denne helgen var de samlet for å jobbe med viktige saker for organisasjonen og medlemmene.

Sentralstyret, som vi oftest forkorter til SST, møttes tidlig lørdag formiddag her på Folkets Hus. To av deltagerne kom hit med fly fra henholdsvis Trondheim og Bergen, resten av medlemmene som hadde anledning til å møte i helgen kommer fra Akershus, Oppland, Hedmark og Oslo.

Allsang er en viktig del av møtekulturen i Framfylkingen

Sentralstyret er Framfylkingens øverste organ mellom landsmøtene og medlemmene i styret blir valgt der. Viktige avgjørelser faller på sentralstyret og det er de som gjør de nødvendige vedtakene for at vi skal oppfylle handlingsplanene våre mellom landsmøtene, dermed er det dem som påser at vedtakene fra landsmøtene blir realisert. Styrelederen er LO sekretær Kristin Sæther.

SST-møtet i september, Folkets Hus i Oslo, Kristin og Hillevi, May Tove og Suhur

Denne landsmøteperioden har sentralstyret holdt sine møter rundt i hele landet. Dette er vedtatt fordi det ikke skal være de samme som alltid får lengst reisevei hver gang, og for at de skal komme seg ut i organisasjonen og møte tillitsvalgte og medlemmer på de forskjellige stedene. Så langt har møtene vært holdt i Bergen, Trondheim, på Utøya i Buskerud og på Gjerdrum i Akershus. Denne gangen hadde turen kommet til Oslo og hjemmebanen til administrasjonen i Folkets Hus på Youngstorget.

Sakslista var lang, alt fra situasjonen i lokallaga og verving til fordeling av frifondsmidlene til de laga som har søkt om støtte til aktiviteter for sine medlemmer. Sentralstyret er også godt i gang med det nye dokumentet om etiske retningslinjer i Framfylkingen. Det skal hete Trygg organisasjon, og blir en samling av det vi har samt nye og viktige tilføyinger.

Mange fine, og noen rare, skulpturer i Ekebergparken. Marrie Anne, Tonje, Kristin og Tor.

Med lange møtedager er det viktig å bryte opp og finne på noe annet mellom slagene. Under møtene er det Marrie Anne fra Hadeland framlag som er kulturansvarlig og sørger for sang og musikk. Opplegget rundt er det lederen på stedet som tar hånd om, denne gangen var det generalsekretæren vår Tonje som ordnet med det. Etter møtet var over på lørdag reiste alle opp til Ekeberg for å gå rundt der oppe, gjennom parken og så spasere ned til sentrum igjen via gamlebyen og Grønland med Tonje som lommekjent guide. I Ekebergparken ble det også tid til lek og moro, før det var tid for å gå nedover mot Olympen, på folkemunne Lompa, for middag.

Sentralstyremøtet hadde selvfølgelig leker under utflukten til Ekeberg

Hver gang sentralstyret samles inviteres samarbeidspartnere og de tillitsvalgte i omkringliggende lag for å komme og bli bedre kjent. Det er en ypperlig anledning til å snakke om sine lag og også få svar direkte fra sentralstyret hvis man lurer på noe om organisasjonen sentralt. I Oslo i helgen deltok Trude m. Gulbrandsen som representant fra Framfylkingen i Akershus og Line Johannesen som representant for Kurland framlag. LO i Oslo og Akershus sendte også sin ungdomssekretær Sarah Gaulin. Gjestene ble med på utflukten og middagen etterpå.

Sentralstyret sammen med gjestene Sarah, Trude og Line, på Ekeberg.

Etter en intens møtedag på søndag sa sentralstyrets medlemmer adjø for denne gangen og reiste hjem hvert til sitt etter felles lunsj på Folkets Hus.

Litt kultut i møtepausene_Marrie Anne på ukulele, Laila og Tor

Neste sentralstyremøte vil bli arrangert i Hedmark ett sted i november, det gleder alle seg til.

 

 

Selfie på toppen av Ekebergparken – Laila,Tor, Suhur og Tonje, pause i SST-møtet

Tor og Hillevi, SST møtet i september