Gi 67 minutter av din tid til samfunnet i morgen!

Slik oppfordrer FN oss til å hedre Nelson Mandela på hans fødselsdag den 18 juli. De 67 minuttene er for å gi et minutt for hvert år Mandela selv var en aktiv utøver av sosial aktivisme. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter. I år feirer vi i tillegg at det er 100 år siden Mandela ble født #MandelaDay #Mandela100

Forsidebildet: Nelson Mandela, Deputy President of the African National Congress of South Africa, raises his fist in the air while addressing the Special Committee Against Apartheid in the General Assembly Hall.
22 June 1990. United Nations, New York. Photo:UN Photo/Pernaca Sudhakaran 

Den sørafrikanske frigjøringslederen og fredsprisvinneren er den første nålevende person som på denne måten får sin egen internasjonale dag av FN. Dagen ble markert av FN for første gang i 2010, på Nelson Mandelas 92-årsdag.

viser grafitti på en vegg

Grafitti til minne om Nelson mandela og hans kamp. Skatepark i Durban, Sør-Afrika

Tre kjente sitater av Mandela:

– Utdanning er det kraftigste våpenet som du kan bruke til å endre verden.

– Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke han som ikke føler seg redd, men han som beseirer frykten.

– Det virker alltid umulig før det er gjort.

Les mer om Nelson Mandela på fn.no og om Nelson Mandela Day på un.org

Det finnes også ei lenke til et undervisningsopplegg for ungdomsskole (8-10 trinn) om Nelson Mandela og Apartheid