USA må stanse de grove bruddene på barns rettigheter med en gang!

I USA blir asylsøkere og ulovlige innvandrere fengslet ved grensen. Bilder av barn som blir holdt sperret inne i egne leirer etter å ha blitt tatt med tvang fra sine foresatte, har ført til bred fordømmelse av den nye praksisen. På verdens dag for flyktninger ber Framfylkingen USA stanse disse overgrepene umiddelbart! På grunn av vår tette tilknytning til barnekonvensjonen vil Framfylkingen alltid sette barns behov først.

Massiv kritikk fra inn- og utland
Fra USA og fra resten av verden har det kommet massiv kritikk mot Donald Trump og hans regjering på grunn av den nye praksisen, også fra presidentens eget parti. Flere kaller den grusom og ondskapsfull. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, er også kritisk. – Det er samvittighetsløst når en stat forsøker å skremme foreldrene ved å utsette barn for slik mishandling, sier han.

Vi ser en brutalisering av USAs flyktningpolitikk når familier som kommer til USA for å søke asyl blir separert med tvang av amerikanske myndigheter som møter dem på grensen. Bare siden slutten av april har mer enn 2000 barn blitt internert i leire, mer enn 100 av dem er barn under 4 år. Dette er grove og sterkt traumatiserende overgrep mot familiene, og det er svært skadelig for de barna som blir blir revet ut av armene på det eneste som er kjent og trygt for dem i en usikker og sårbar situasjon.

Kritikken mot Trump-administrasjonen er sterk, og USAs førstedame Melania Trump har også tatt til orde for å få en slutt på praksisen.  – Fru Trump avskyr å se barn og foreldre skilt fra hverandre og håper begge sider i politikken kan komme sammen for å oppnå en vellykket innvandringsreform. Hun mener vi må være et land som følger alle lover, men også et land som styres med hjertevarme, sa en talskvinne.

Laura Bush, kona til Republikanernes tidligere president George W. Bush, var langt krassere i sin kritikk. – Jeg forstår nødvendigheten av å forsterke og beskytte grensene våre, men denne nulltoleransen er grusom. Den er umoralsk, og den knuser hjertet mitt, skrev hun i et innlegg i Washington Post søndag.

et øye som viser speilbilde av et gråtende barn

Barn er alltid de største taperne i krig og konflikt. Foto: Pixabay_Alexis Photo

Trekker seg fra FNs Menneskerettighetsråd/ The United Nations Human Rights Council (UNHRC)
Som et tilsvar til kritikken fra FN har USA kunngjort at de vil trekke seg fra FNs menneskerettighetsråd. Det har lenge versert rykter om at USA er på vei vekk fra UNCHR, men det var først denne uken deres ambassadør til FN, Nikki Haley, annonserte deres fratredelse fra rådet. Hun sa USA ikke vil være medlem av en «hyklersk» organisasjon som gjør menneskerettighetene til latter. Videre at rådet har vært preget av overdreven kritikk av Israel. – I altfor lang tid har UNHRC vært en beskytter av dem som bryter menneskerettighetene, og en pøl av politisk slagside, sa Haley.

USA er selv halvveis i en medlemsperiode og har lenge truet med å trekke seg dersom ikke rådet ble reformert, skriver nyhetsbyrået Reuters. Justisminister Jeff Sessions forsvarer USAs nye strenge linje med at USA gjør dette fordi de ikke vil at flyktninger og folk som rømmer til USA fra Sør- og Mellom-Amerika skal få komme til USA. Dette er ikke noe annet enn et kaldt og kynisk overgrep fra myndighetene som bruker småbarn som våpen i en propagandakamp for å skremme vekk mennesker som flykter fra krig og nød å søke asyl i USA.

USA har ikke ratifisert FNs Barnekonvensjon
USA er den eneste av FNs medlemsstater som ikke har signert FNs Barnekonvensjon, som gir barn en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den.

UNICEF skriver om saken at familier som flykter fra noen av verdens mest voldelige land, opplever at barna de har risikert livet for å beskytte blir tatt fra dem i det de krysser grensen. Barn helt ned i spedbarnsalderen blir revet ut av armene på foreldrene og sendt i egne leirer uten mulighet til å ha kontakt med foreldrene, og uten å vite om de noen gang får se dem igjen.

Barn skal ikke straffes for å søke trygghet fra vold og fattigdom. Barn skal behandles som barn, uansett hva som er deres immigrasjonsstatus. Å rive barn ut av armene på foreldrene og internere dem i egne barneleirer er umenneskelig. Å separere barn fra foreldre kun med utgangspunkt i foreldrenes oppholdsstatus et brudd på Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen.

Bildet viser plakat med FNs Barnekonvensjon, overskrifter til artiklene

FNs Barnekonvensjon overskrifter til artiklene

En slik separasjon skaper varige traumer og stress. Det kan få stor betydning for barnets utvikling, og kan skape psykiske skader langt inn i voksenlivet. Barn som skilles fra familiene sine er også mer utsatt for utnytting, vold og overgrep. Barnekonvensjonen artikkel 9 sier at «Barnet skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje, unntatt når det er til barnets beste.» Du kan lese mer om barnekonvensjonen her.

Amnesty International er en stor organisasjon som har gjennomslagskraft, derfor oppfordrer vi dere til å lese hva de skriver om saken og signere på deres opprop som skal sendes til Secretary Kirstjen Nielsen, statsråd for nasjonal sikkerhet i USA.

logoen til Amnesty International

Redd Barna har også lagt ut en kampanje som kan signeres.

Vi kan alle bidra med litt, hvis mange signerer betyr det noe.

Les mer om verdens dag for flyktninger her.