Bærekraftsmål nummer to – utrydd sult!

På verdensbasis produseres det mer en nok mat til å sørge for at hele jordas befolkning skal unngå sult. Til tross for dette går nesten 800 millioner mennesker sultne til sengs hver dag. FNs bærekraftsmål nummer to dreier seg om hvordan matressursene kan fordeles bedre, og hvordan hele befolkningen kan oppnå bedre matsikkerhet. Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange.
Det er også en invitasjon til en internasjonal konkurranse for barn og ungdom nederst i artikkelen!

Det produseres mer enn nok
Verden produserer nok mat til hele jordas befolkning, men allikevel går 793 millioner til sengs sultne. Derfor er det andre bærekraftmålet å – «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk». Det produseres mer enn nok mat, utfordringen er også å få en mer rettferdig fordeling.

Mais er en stor del av verdens matvareproduksjon. Foto: Pixabay

Selv om antallet mennesker som lever i kronisk sult fortsatt er svært høyt, har andelen sunket fra 23,3 prosent i 1990-92 til 12,9 prosent i 2014-2016. 793 millioner mennesker er rammet av sult, mens nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder.

FILM:
Se NORADs film om bærekraftsmål 2 – utrydd sult

Underernæring og veksthemming
Underernæring og infeksjoner kan føre til veksthemming blant barn. Veksthemming er derfor en indikator på barns helse. Veksthemming defineres som utilstrekkelig høyde for alderen, og er en indikator på den samlede effekten av feilernæring, underernæring og infeksjoner.

Statistikk fra FN, viser veksthemming blant ung befolkning i verden. Kilde: UNSTATS SDG Indicators

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftsmål nummer 2 om å utrydde all sult, med delmål 2.2 om å utrydde alle former for feilernæring innen 2030, og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer.

Underernæring måles av FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO. Det er veldig vanskelig å måle hvor mye hver enkelt spiser, i tillegg til at for eksempel voksne trenger mer mat enn et barn. For å komme frem til en gjennomsnittsverdi er derfor statistikken satt sammen av tre forskjellige kjennetegn: tilgang på mat, hvor mye hver enkelt trenger, og hvor mye hver enkelt faktisk får i seg av mat.

Ris er en plantevekst som metter mange. Foto: Pixabay


Kreative hoder mellom 5 og 19 år – se her:

Verdens matdag 2018, plakatkonkurranse for barn og ungdom mellom 5 og 19 år
– en stor mulighet til å bli sett og hørt!

FAO – FNs Organisasjon for mat og landbruk oppfordrer alle barn og ungdom i hele verden til å bruke all sin fantasi og kreativitet til å lage en plakat som viser hvordan deres syn på Null Sult visjonen er. Hvordan er deres visjon av en verden hvor det ikke lenger finnes sult? Hvor bærekraftmålet om å utrydde all verdens sult innen 2030 faktisk er oppfylt.

Unge kloke og kreative hoder kan finne inspirasjon til oppgaven gjennom å se i «World Food Day Activity Book» som forklarer hva kampanjen Zero Hunger handler om, og hvordan alle verdens borgere må samle seg om å ta i et tak for at det skal bli mulig å oppnå Null Sult målene.

De som ønsker å delta med sitt bidrag til konkurransen kan ta et foto av eller skanne inn sitt bidrag og laste det opp i det elektroniske deltakerskjemaet som finnes på FAO sine nettsider via denne lenken. NB! Husk at bidraget må være inne hos FAO innen 9. november!!

  • En jury vil kåre tre vinnere i hver aldersgruppe, og disse blir kunngjort på FAOs nettsted i desember.
  • Vinnerplakatene vil bli framvist på alle FNs Organisasjon for mat og landbruk sine avdelinger rundt i verden og de vil også motta en overraskelse og et diplom for sitt bidrag.
  • Vinnerplakatene vil også være en del av en større utstilling i FAOs sine hovedkontorer i Roma.

Hva venter du på – hiv deg rundt og delta på denne engasjerende og flotte konkurransen – lykke til!!

Hvis du har lyst til å markere Verdens Matdag i ditt eget framlag så kan du lese mer om hva du kan gjøre på temasidene FAO har laget om Verdens Matdag og Zero Hunger.

 

Participants at a special event entitled Interfaith harmony Implementing the Transformative Agenda of the Sustainable Development Goals Foto: UN photo archives