viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

En viktig start for å få en bærekraftig framtid – utrydd fattigdom!

I det første av FNs Bærekraftsmål står det at vi skal utrydde fattigdom i hele verden. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. I artikkelen er det lenker til en informativ animasjonsfilm, en kahoot og noen oppgaver til temaet – lykke til med oppgavene!

FNs Bærekraftsmål – nr. 1: Utrydd verdens fattigdom

767 millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar, eller omtrent 15 kroner, dagen. Ekstrem fattigdom skal utryddes innen 2030. Fattigdom og store forskjeller mellom folk og land skaper uro og splittelse i befolkningene, noe som kan gi grobunn til konflikt og politiske opprør. Konflikter og uro er blant de største truslene mot en bærekraftig utvikling. Jevnere fordeling av ressurser og god og trygg tilgang til offentlige tjenester, som helse og utdanning, er viktige forutsetninger for et fredelig og rettferdig samfunn.

Se den animerte kortfilmen som heter «Hvorfor er det fattigdom?»


Plansje som viser hvordan noen vestlige land har
tjent seg rike på råvarer fra landene de koloniserte

Årsakene til fattigdom er mange og komplekse. Kapitalflukt, klimaendringer, gjeld og verdenshandel er eksempler på ytre årsaker til at et land er fattig. Dårlig styresett, krig, konflikt og korrupsjon er eksempler på indre årsaker.

I tillegg til å fordele ressursene mer rettferdig, må vi også endre måten vi bruker dem på for å få en bærekraftig utvikling. Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruksmønster som mennesker i Norge måtte vi hatt 2,7 jordkloder. Sammenligner vi for eksempel med forbruket til Indias befolkning, hadde vi kun trengt en halv jordklode. Derfor kan vi bidra alle sammen ved å tenke mer på hvordan vårt eget forbruk er og gjøre noe med dette.

Les mer om ulike typer fattigdom og hva FN definerer som de ulike typene via denne lenken


Bærekraftig utvikling består av tre viktige deler:
Miljø, økonomi og sosiale  forhold.

Økonomisk vekst er viktig, særlig for fattige land, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser og skatteinntekter til å betale for velferdstjenester som skoler og sykehus. Denne veksten må være bærekraftig, slik at vi ikke ødelegger jordas ressurser. En slik grønn vekst kan skje ved å bruke energi som ikke forurenser og ved at vi finner smartere måter å løse utfordringene våre på.

Bærekraftig utvikling kan vi sørge for ved at verdenssamfunnet jobbe på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. Fattigdom er veldig urettferdig.

Les mer om FNs Bærekraftsmål via denne lenken

 

OPPGAVER til temaet bærekraft og fattigdom:

 • Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?
  Se en eller flere nyhetssendinger og se hvor mange nyhetssaker som omhandler noe med bærekraftig utvikling, ha en utskrift av bærekraftsmålene tilgjengelig så er det enklere – UNDPs plansje over bærekraftsmålene
 • Hvor mange typer fattigdom skiller FN mellom og hva kalles de forskjellige typene?
 • Stiger eller synker antall fattige i verden?
 • QUIZ! Her er lenken til en Kahoot-quiz om bærekraftsmålene – ta den gjerne sammen med flere
 • Hva kalles de tre viktige delene bærekraftig utvikling består av?

  VI TRENGER DIN HJELP!

  På våre nettsider og i medlemsbladet vårt vil vi gjerne ha tegninger og tekster fra dere medlemmer. Så hvis du har tanker om bærekraft, bærekraftsmålene eller om du har tegninger eller illustrasjoner handler om dette så blir vi innmari glade om du deler dem med oss og leserne våre 🙂

  Send inn til birgitte[at]framfylkingen.no eller til:

  Framfylkingen
  v/Birgitte
  Torggata 12
  0181 OSLO