FNs bærekraftsmål – hva er bærekraftig utvikling?

Hver uke framover skal vi presentere et av de ti bærekraftsmålene og skrive litt om dem. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling kan defineres som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtiden.

Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport «Vår felles framtid» [1987]

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • klima og miljø
  • økonomi
  • sosiale forhold

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.
Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Når målene ble vedtatt i 2015, så var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre mer enn vi har tenkt over til nå. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet.

Kilde: FN-Sambandet www.fn.no