LNU søker tre nye ungdomsdelegater til FN – en fantastisk mulighet!

Vil du følge klimaforhandlingene i kjølvannet av Paris-avtalen eller tale for FNs generalforsamling? Da tilbyr LNU unge medlemmer i organisasjonene tilknyttet LNU å søke om å bli en av deres tre nye ungdomsdelegater til FN. Dette er en fantastisk mulighet for de som kommer med i programmet

Alle som tilhører en av organisasjonene under LNU og oppfyller kravene til å søke på en av plassene som ungdomsdelegat til FN oppfordres til å søke gjennom skjema.

søker LNU tre nye ungdomsdelegater med enten menneskerettigheter eller klima som fagfelt! Ungdomsdelegatene med menneskerettigheter som fagfelt skal blant annet møte i FNs generalforsamling,
mens klimadelegaten skal følge klimaforhandlingene i Bonn, Tyskland og Katowice, Polen.

Søknadsskjema med søknadsfrist 20. februar.

 

 

 

 

A view of the Secretariat building at United Nations Headquarters

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert.

FN-flagget vaier på halv stang foran FN bygningen i New York

United Nations/ New-York_18. februar 2016
Foto: UN Photo, Mark Garten