Bildet viser det samiske flagget som vaier i vinden mot blå himmel

Lihkku beivviin! I dag feirer vi samefolkets dag, gratulerer med dagen!

I 1992 vedtok Samekonferansen at 6. februar skulle være den samiske nasjonaldagen, eller samefolkets dag, for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres en rekke steder i landet og er offisiell flaggdag

Men det er over hundre år siden det første samiske landsmøtet ble holdt.

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim håper folk tenker litt over eget forhold til samisk kultur og språk på Samefolkets dag.

Vi ønsker å gratulere samene med dagen –  lihkku beivviin!

 

Ungdommer fra Rett Fram lærer om samisk kultur på vinterleiren hos Oteren ved Storfjord, Troms – 2013